Mezinárodní konference Medicína katastrof 2013

Dovolujeme si Vás pozvat na další ročník mezinárodní konference Medicína katastrof, která se v letošním roce uskuteční ve dnech 12. až 14. června t.r. v Uherském Hradišti za spolupráce Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati, která se podílí na organizaci konference.
Konference se i v letošním roce koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje, který tuto konferenci dlouhodobě podporuje. Záštitu rovněž převzal ministr zdravotnictví České republiky a ministryně zdravotnictví Slovenské republiky, čímž organizátor usiluje o dlouhodobou spolupráci a vzájemnou výměnu zkušeností v rámci odborného programu, do něhož přispívají obě ministerstva svými příspěvky. 

Bližší informace o konferenci a programu včetně možnosti přihlášení k účasti najdete na samostatných stránkách konference: www.medicinakatastrof.cz. 

[download id=“60″] základní informace

Těšíme se na Vás
vědecký výbor konference