mezinárodní konference IPRED III

Upozorňujeme členskou základnu na konání třetího ročníku zahraniční konferece IPRED III – Healthcare System Preparedness and Response to Emergencies and Disasters, která se koná v Tel Avivu ve dnech 12-15. ledna 2014. Žádáme především zástupce ZZS, aby zvážili svou účast a v případě, že se rozhodnete vyslat své zástupce (i nečleny) Vám nabízíme možnost přes SKPZ využití kontaktů v Izraeli a zajištění česky mluvících průvodců, kteří se podíleli na budování jejich záchranného systému. Pro tyto účely je nutné na email: info@skpz.cz nahlásit jména účastníků nejpozději do konce září t.r.

https://event.pwizard.com/IPRED3/index.py?p=781, témata: Conference_Tracks1

main_baner_4 IPRED III