Medicína katastrof SR 2016 – závěry z konference

Ve dnech 14. – 16. 6. 2016 proběhl XIX. ročník mezinárodní konference Medicína katastrof na Slovensku. Se závěry této konference se můžete seznámit v přiloženém dokumentu.

Závery a odporúčania XIX. ročníka medzinárodnej konfrenecie medicína katastrof 14. – 16.6.2016

Dále bychom Vás na tomto místě rádi informovali, že již nyní probíhají přípravy na jubilejní 20. ročník konference Medicíny katastrof 2017, která je plánovaná v termínu 13. – 15.6. 2017 v Rožnově pod Radhoštěm.

Bližší informace k plánové konferenci Vám včas přineseme.

SKPZ