Kontakty

Fakturační adresa společnosti
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
1340 – Společnost krizové připravenosti zdravotnictví
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2

IČO: 00444359
DIČ: CZ00444359
Společnost je zapsána Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 1190

Výbor společnosti

Čestný předseda:
MUDr. Josef Štorek, PhD.
Pracoviště: IPVZ Praha, Ruská 85, 100 05 Praha 10
tel.: 607 733 852
Email: storekj@seznam.cz

Předsedkyně:
Mgr. Šárka Nováková
Pracoviště: Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
tel.: 775 163 814
Email: novakovas@centrum.cz