Konference v lednu 2016

1. Adaptace na změnu klimatu

„Zvyšování povědomí o adaptačních opatřeních na změnu klimatu v prostředí českých měst s využitím norských zkušeností“ pořádá konferenci „Tvoříme klima pro budoucnost: Klimatická změna a adaptační opatření na místní a regionální úrovni“. Konference se uskuteční v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje ve dnech 26. a 27. ledna 2016. Více na http://adaptace.ci2.co.cz/cs/konference

Ke stažení: SOTPR-Konference_pozvanka-20152611

V této souvislosti doporučujeme stránky http://climate-adapt.eea.europa.eu/web/guest nebo také http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/

ebv-300x1422. Bezpečnostní forum Zlínského kraje

Odpovědnost za bezpečnost kritické infrastruktury mají v jednotlivých krajích  krajské úřady a v hlavním městě Praha magistrát hl. m. Prahy. Cílem konference je diskutovat o aktuálních bezpečnostních hrozbách, zejména v případě rozsáhlého výpadku elektrické energie, který by měl za následek selháním všech ostatních infrastrukturních sítí s důsledkem ohrožení života, zdraví a majetku občanů. Konference se budou věnovat analýze aktuálních bezpečnostních hrozeb a rizik a jejich řešení dle aktuálních potřeb v jednotlivých krajích. Jejich závěry budou vyhodnoceny a budou využity se k tvorbě (úpravě) bezpečnostních koncepcí v jednotlivých krajích ve všech jejich aspektech. Konference proběhne dne 27. ledna 2016 ve Zlíně, účast není zpoplatněna. Více na http://bezpecnostniforum2015.cz/