Konference Sloup v Čechách

Dovolujeme si Vás informovat o dalším ročníku Konference pracovníků krizové připravenosti ve zdravotnictví, která se koná již tradičně v měsíci dubnu ve Sloupu v Čechách. Pozvánku, návratku k přihlášení Vaší účasti a organizační pokyny najdete níže. Kontaktní osobou je Olga Marková. Těšíme se na Vás.

[download id=“38″]]

[download id=“40″]

[download id=“42″]

[download id=“52″]