Konference Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2015

XIV. ročník konference se koná ve dnech 4. – 5. února 2015 v Ostravě, tradičně ve spolupráci s FBI VŠB – TU Ostrava a s MV-generálním ředitelstvím HZS ČR. Hlavním tématem letošního ročníku konference je Ochrana obyvatelstva – Mimořádné události s výskytem nebezpečných látek.
Jednání konference bude probíhat v odborných blocích se zaměřením na ochranu obyvatelstva, sebeochranu a individuální ochranu, likvidaci škod při událostech s výskytem nebezpečných látek a humanitární pomoc.

Další informace ke konferenci najdete v přiložené pozvánce, další informace najdete také na stránkách www.spbi.cz<http://www.spbi.cz>.

logo SPBIlogo VŠB Ostravalogo FBI

 

Pozvánka OOb 2015
prihlaska OOb2015
Program konference OOB 2015