Konference eHeath Day 2016

Před více než deseti lety položilo setkání skupiny odborníků, kteří stáli u zrodu národního plánu rozvoje eHealth v ČR základní kámen k budování platformy pro výměnu názorů a zkušeností odborníků jak z Ministerstva zdravotnictví, tak i z ze strany lékařských profesních sdružení a odborné veřejnosti.

 Tak se rodila koncepce rozpracovávaná dále Českým národním fórem pro eHealth v součinnosti s ICT Unií a dalšími zainteresovanými subjekty v oblasti budování elektronického zdravotnictví, telemedicíny a aplikací informačních a komunikačních technologií s cílem garantovat vysokou efektivitu zdravotní péče v českých zdravotnických zařízeních. Také letos se všichni odborníci, zabývající se  velmi důležitou problematikou péče o zdraví všech našich spoluobčanů, sejdou v tradičním prostředí Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, aby vyslechli nejaktuálnější informace o prioritních tématech  Národní strategie elektronického zdravotnictví a využití nových možností mobilních komunikačních systémů pro rozvoj distančních služeb lékařské péče s cílem trvale snižovat náklady zdravotních pojišťoven a pacientům poskytnout v domácím prostředí lepší podmínky pro rekonvalescenci a urychlit tak návrat k jejich obvyklému stylu života.

Převzato z http://www.stech.cz/konference/archiv/2016/ehealth-day-2016.aspx, kde najdete také přihlášku.

baner-eHealth 2016