Koncepce zahraniční politiky

Dne 13. 7. 2015 schválila Vláda ČR novou Koncepci zahraniční politiky. Její úplné znění Vám přinášíme, dokument zůstane přístupný také v sekci Odkazy/Materiály, kde jej snadno kdykoli najdete.

Na stránkách Vlády (http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-koncepci-zahranicni-politiky-cr-132757/) si můžete přečíst její stručný popis a na stránkách MZV si můžete stáhnout (http://www.mzv.cz/file/1560040/Koncepce_zahranicni_politiky_CR.pdf) celé 16tistránkové znění Koncepce.

Cíle zahraniční politiky rozpracovává ministerstvo každoročně do tématických a teritoriálních priorit. Provádění koncepce zajišťují některé další vládní koncepce a strategie, zejména Koncepce politiky ČR v EU, Bezpečnostní strategie ČR a další.

logo mzv_cz

 

Koncepce_zahranicni_politiky_CR 2015