Jmenná evidence cestujících – nové opatření Evropy v boji proti terorismu?

20150219PHT25114_portrait_175_225Jak zajistit větší bezpečnost Evropy? Většina teroristických aktivit je nadnárodní povahy a zahrnuje mezinárodní cestovní ruch, což vyžaduje, aby donucovací orgány mezi sebou více spolupracovaly. Specialisté a členské země Unie požadují vytvoření celounijní jmenné evidence cestujících (PNR). Jde o opatření, které vyžaduje systematičtější sběr, využití a uchovávání údajů o cestujících u letů startujících nebo přistávajících v EU (včetně letů s přestupem a tranzitních letů). Někteří poslanci ale mají obavy, že dojde k ohrožení práva na soukromí a ochranu údajů.
Jméno, adresa, telefonní číslo a údaje o kreditní kartě, datum a plán cesty, údaje z letenky včetně čísla sedadla, informace o zavazadlech a platbách … všechny tyto údaje o cestujících v letecké dopravě z a do EU by se podle návrhu směrnice o jmenné evidenci cestujících (PNR) měly sbírat a uchovávat. Opatření, které se napoprvé v roce 2013 dočkalo odmítnutí kvůli obavám z dopadů na ochranu údajů, je nyní opět na pořadu jednání Evropského parlamentu. Ve svém usnesení z 11. února 2015 o protiteroristických opatřeních se poslanci zavázali „usilovat o dokončení směrnice EU o jmenné evidenci cestujících do konce tohoto roku.“ Revidovaný návrh parlamentní zprávy by měl být Výborem pro občanské svobody, spravedlnosti a vnitřní věci předložen koncem února t.r.


V EU systémem jmenné evidence cestujících disponuje Spojené království, několik dalších členských států zavedení tohoto systému zvažuje. V současné době však není na úrovni EU využívání údajů jmenné evidence cestujících nijak regulováno. V důsledku toho by mohlo vzniknout 27 výrazně se lišících systémů. Cílem návrhu je tedy harmonizovat ustanovení členských států o povinnostech pro letecké dopravce (železniční a silniční dopravci nebudou touto směrnicí podle stávajícího návrhu dotčeni) v souvislosti s předáváním údajů PNR. Návrh nevyžaduje, aby letečtí dopravci od cestujících vyžadovali další informace. Shromažďování a výměna osobních údajů mezi donucovacími a dalšími orgány funguje již nyní, vztahuje se ale na „osoby známé“ donucovacím orgánům, tedy osoby, které již jsou podezřelé (viz Schengenský informační systém, Vízový informační systém).
Letečtí dopravci budou požadované údaje předávat 24 až 48 hodin před plánovaným časem odletu a bezprostředně po uzavření letu, tzn. po nástupu cestujících na palubu letadla. Návrh směrnice počítá také s vytvořením „složky pro informace o cestujících“, která bude odpovědná za shromažďování, uchovávání a předávání PNR příslušným orgánům. Údaje jmenné evidence cestujících budou uchovávány po dobu 30 dní od jejich předání složce pro informace o cestujících. Po uplynutí této lhůty budou tyto údaje uchovány po další období 5 let v anonymizované formě, maskovány tak, aby nemohly sloužit k identifikaci cestujícího. Po uplynutí této lhůty budou údaje vymazány.
Po vstupu této směrnice v platnost budou mít členské státy dva roky na harmonizaci s vlastním právním řádem. Současně do dvou let musí zajistit nejméně u 30 % letů shromažďování údajů jmenné evidence cestujících. V následujících dvou letech musí zajistit údaje u nejméně 60 % všech letů a po dalším dvouletém období již musí být dosaženo shromažďování údajů u všech letů.