Jednání sekce Dobrovolnictví SKPZ v březnu 2013

Dne 26. března t.r. proběhlo jednání zástupců Českého červeného kříže a lůžkových zdravotnických zařízení působících v Praze a Středočeském kraji za účasti zástupců SKPZ. Podnětem byly diskuse sekce Dobrovolnictví SKPZ probíhajících od minulého roku na půdě odborné společnosti SKPZ. 
Zápis jednání přikládáme, výsledky jednání v podobě check-listů Vám zprostředkujeme po jejich schválení SKPZ. Vzhledem k otevření nových otázek souvisejících s řešením mimořádných událostí, při nichž jsou mezi postiženými také zahraniční turisté v ČR nebo čeští turisté v zahraničí, budou tato jednání i nadále pokračovat.
Zájemci o tuto problematiku se mohou stále zapojit do těchto pracovních diskusí přihlášením se u tajemníka SKPZ. O vývoji Vás budeme i nadále informovat.

[download id=“55″]