Intersucho – monitoring sucha v ČR a SR

Upozorňujeme na integrovaný systém pro sledování sucha (Monitor sucha), který se zaměřuje na meteorologické a zemědělské sucho, a to s ohledem na jejich častější výskyt a ekonomické dopady pro ČR. Cílem projektu je analyzovat výskyt sucha v minulosti, vyvinout kvalitativně nové metody pro jeho monitoring, ale také odhadnout a popsat trendy vývoje suchých epizod v budoucnosti. Aktuální situace sucha je hodnocena na 7 bodové škále a výsledky jsou prezentovány formou map. Výsledky projektu jsou veřejnosti dostupné na www.intersucho.cz.

web Intersucho

logo Intersucho