Informace ze semináře Zkvalitnění vzdělávání a výzkumu v oblasti OOb

Dne 27. března t.r. uspořádala Fakulta krizového řízení a logistiky UTB Zlín v Uherském Hradišti seminář zaměřený na systém vzdělávání v ochraně obyvatelstva. Příspěvky si můžete stáhnout na: http://www.krizrizflkr-utb.cz/index.php/archiv-akci-0/27-brezen-2014

Za SKPZ najdete shrnutí tohoto semináře v našem časopise, níže přikládáme článek Mgr. Z. Koukolíka z redakce časopisu 112.
seminář Vzdělávání UH březen 2014 (Zdroj: časopis 112, str. 24-25)

FLKŘ logo

footer2