Informace pro migranty o pravidlech poskytování zdravotních služeb v ČR

Migrační vlna se stala tématem celého letošního roku, proto jsme se rozhodli aktualizovat tento původní článek o zdravotní péči migrantů v ČR a doplnit jej o další zajímavé odkazy.

Převzato z webu MZ ČR (11.4.2016):logo-mzcr

Ministerstvo zdravotnictví představilo dvojjazyčné komunikační pacientské karty, které mají napomoci snazší komunikaci mezi českými zdravotníky a jejich zahraničními pacienty. Karty jsou k dispozici v devíti jazykových mutacích a jsou tematicky rozděleny do pěti oblastí. Každá karta obsahuje soubor otázek v českém jazyce, jejich překlad do cizího jazyka a také fonetický přepis výslovnosti v tomto jazyce.

Karty jsou dostupné na: http://www.mzcr.cz/dokumenty/komunikacni-karty-pro-pacienty-cizince-a-zdravotniky_11725_1.html

Převzato z webu ČLK ČR (16.3.2016):ČLK

Etická komise ČLK připravila návrh textu, který by měl migranty informovat o základních pravidlech poskytování zdravotní péče v ČR. Cílem této iniciativy je předcházet konfliktním situacím, mírnit obavy migrantů z našich zdravotníků a zároveň tak chránit lékaře poskytující zdravotní péči těmto osobám. Ze zahraničních i našich zkušeností vyplývá, že lékaři i ostatní zdravotníci naráží nejen na komunikační bariéru, ale často i na absolutní nepochopení ze strany imigrantů, které ošetřují.
Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR zajistila lékařská komora překlad informace do jazyků, kterými hovoří imigranti. Na základě dohody prezidenta ČLK s ministrem Chovancem bude Ministerstvo vnitra ČR zajišťovat distribuci informačních letáků mezi imigranty. Pro lékaře a ostatní zdravotníky jsou informační letáky dostupné ke stažení na stránkách ČLK ( www.lkcr.cz ).

informace-pro-imigranty-cesky-100728, další přílohy najdete na: http://www.lkcr.cz/informace-262.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_99596

 

Zajímavé informace včetně koncepčních materiálů a legislativy ČR i EU k celé problematice najdete na webu Cizinci.cz: http://cizinci.cz/cs/2154-koncepcni-politicke-dokumenty-cr

Tyto stránky spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR – koordinátorem integrace cizinců v ČR a jsou určeny pracovníkům státní správy a samosprávy, nestátním neziskovým organizacím, osobám pracujícím s cizinci, veřejnosti či cizincům samotným.