Ebola v ČR – shrnutí

Epidemie Eboly odezněla, je tak nutné se ohlédnout a uplynulé období vyhodnotit z hlediska nových zkušeností a osvědčených opatřeních.

Zprávu o výsledcích vyhodnocení připravenosti a reakce České republiky na epidemii Eboly vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Ta informuje o činnostech a postupech realizovaných v zájmu eliminace rizika importu vysoce nakažlivé krvácivé horečky Ebola z doposud v globální historii lidstva nejrozsáhlejšího ohniska dané nákazy, které bylo aktivováno na území západní Afriky v roce 2014.

MZ-CR-zprava_o_pripravenosti_na_ebolu – zpráva MZ ČR ke stažení (zdroj: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zprava-o-vysledcich-vyhodnoceni-pripravenosti-a-reakce-ceske-republiky-na-epidem_12592_5.html)

Podobně je nutné vyhodnotit připravenost na všech krajských úrovních. Odborná společnost za tímto účelem dál organizuje pravidelná setkání především zástupců záchranek s minimální účastí z řad hygienické služby, neboť stále je na čem pracovat – nejen z hlediska zlepšení, zdokonalení některých postupů, ale také nastavení těch dosud chybějících řešení.

Ebola-v-cr – přehled základních dat z epidemie eboly (zdroj: vlastní, SKPZ, 2016)