Diskusní seminář ke klimatické dohodě v Praze

Paris 2015 klimaPrůkopnická světová dohoda o změně klimatu sjednaná v Paříži by mohla znamenat „zlomový bod pro historii naší planety,“ řekl předseda Parlamentu Martin Schulz na zahájení plenárního zasedání. Pochválil dohodu jako „globální, průlomovou a udávající trend“, ale zdůraznil, že nyní musí dojít k její realizaci.

– Dohoda je globální, jelikož každý stát na světě se poprvé zavázal k boji proti změně klimatu.

– Průlomová, protože všichni uznali nutnost udržet globální oteplování pod 2°C nebo jej dokonce omezit na 1.5°C.

– A udávající trend, jelikož se snaží zaručit, aby naše planeta byla v druhé polovině století „klimaticky neutrální“, to znamená, aby se neprodukovalo více skleníkových plynů, než s kolika se země dokáže vypořádat, pokračoval Schulz.

Tato dohoda povede k radikálním změnám našeho způsobu výroby a spotřeby energie a k čestnému přezkoumání pokroků každých pět let. EU musí dostát svých závazků v oblasti klimatu, a to jak interně, tak externě, dodal.

Earth

Klimatická konference OSN v Paříži vyústila 12. prosince v novou klimatickou dohodu, nahrazující Kjótský protokol. Byla schválena reprezentanty 196 zemí OSN. Cílem dohody je snížit produkci skleníkových plynů, udržet oteplování pod dvěma stupni Celsia a co nejvíce se přiblížit hodnotě 1,5 stupně. Dohoda navíce zavazuje k miliardovým investicím na pomoc rozvojovým zemím a každých pět let bude podstoupena revizi. Bude znamenat čistší, bezpečnější budoucnost pro příští generace? Nebo se jedná jen o deklaraci, či dokonce byla zbytečná? K hledání odpovědí na tyto otázky jsme pozvali přímé účastníky této konference na diskusní seminář na téma „Jaké jsou důsledky Klimatické konference COP 21?“ aneb „Jak to Ne/Dopadlo v Paříži“, který se koná v úterý 5. ledna 2016 od 16. 00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, nejspíše místnost č. 417.

Více na http://www.stuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1240

Mezi pozvanými hosty jsou: Mgr. Klára Sutlovičová, Glopolis a Klimatická koalice, která přednášela také na našem semináři na podobné téma, Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí a vedoucí delegace ČR na pařížské konferenci nebo PhDr. Vladimír Špidla, vedoucí sboru poradců předsedy vlády.