CIMIC 2012

V září 2012 proběhla odborná akce věnovaná problematice vysoce nebezpečných nákaz a jejich praktickému řešení silami a prostředky IZS na krajské úrovni. Akce CIMIC 2012 zahrnovala jak pracovní zaměstnání složek IZS doplněné o odborný workshop na stejné téma a zakončena byla dnem pro odbornou veřejnost.

Přehled o akci prostřednictvím několika čísel: 
–  počet účastníků v průběhu 4 dnů akce překročil 250 osob,PPT CIMIC 2012
–  na akci zaznělo 25 přednášek během dvou dnů,
–  prezentováno bylo 29 kusů techniky, 6 nafukovacích stanů a tři velkokapacitní haly (a kontejnery AČR),
–  celková plocha akce zabírala 30 000 m2.

[download id=“53″] souhrnná zpráva z akce

Z uskutečněné akce je vypracováno doporučení a postřehy aktivních účastníků, které Vám v blízké době zprostředkujeme jak na stránkách SKPZ, tak na samostatných stránkách www.cimic.skpz.cz. Tím však činnost nebyla ukončena a pracoce nebezpečných nákaz.

První semináře proběhly ve Štípě v měsících leden a únor 2013 se zástupci ZZS a budou dále pokračovat. Semináře budou postupně zaměřeny i na další složky IZS ze zdravotnického systému, tedy na KHS a budou již reagovat na aktuálně vydané dokumenty k této problematice. Výstupy z těchto jednání Vám rovněž zprostředkujeme na těchto stránkách.

Fotogalerii z celé akce najdete na www.cimic.skpz.cz