Chemické zbraně – konference v Uherském Hradišti – připomínka 100. výročí

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy Univerzity pořádá ve dnech 27.-28. května 2015 v Uherském Hradišti vědecko-odbornou konferenci k 100. výročí použití chemických zbraní na téma HISTORIE A SOUČASNOST CHEMICKÝCH ZBRANÍ. 

flkr-color-cs po ořezu

Pozvanka_FLKR_na_konferenci_chemické zbraně 2015

 

Odborné bloky konference a jejich garanti:

Sekce č. 1: Polické a právní aspekty vývoje a použití chemických zbraní (prof. JUDr. PhDr. Miroslav MAREŠ, Ph.D.).
Sekce č. 2: Historie použití chemických zbraní (prof. RNDr. Jiří PATOČKA, DrSc., doc. Ing. Vladimír PITSCHMANN, CSc.).
Sekce č. 3: Současnost a nové hrozby použití chemických zbraní (plk. gšt. Ing. Jiří GAJDOŠ).
Sekce č. 4: Zdravotní aspekty použití bojových chemických látek (prof. MUDr. Josef FUSEK, DrSc., doc. MUDr. Jiří BAJGAR, DrSc.).
Sekce č. 5: Detekce, identifikace a monitorování bojových chemických látek (Ing. Pavel ČUDA, Ph.D.).
Sekce č. 6: Ochrana osob před následky použití bojových chemických látek (pplk. doc. Ing. Stanislav FLORUS, CSc.).
Sekce č. 7: Dekontaminace bojových chemických látek (Ing. Miroslav SKOUMAL, CSc.).
Sekce č. 8: Zneužití bojových chemických látek k chemickému terorismu (doc. Ing. Otakar J. MIKA, CSc.).
Sekce č. 9: Výzkum a vývoj v oblasti ochrany před následky chemických zbraní (RNDr. Bohuslav ŠAFÁŘ, CSc., plk. Ing. Mgr. Rostislav RICHTER).
Sekce č. 10: Vzdělávání v ochraně obyvatelstva před účinky chemických zbraní (doc. Ing. Ivan MAŠEK, CSc.).

Bližší informace a přihlášky naleznete na stránkách: http://www.utb.cz/flkr/struktura/aktuality