CBRN PROTECT 2015 – pozvánka na konferenci ve Vyškově

Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany Brno pořádá ve dnech 22.-23. dubna 2015 mezinárodní vědeckou konferenci CBRN PROTECT 2015 ve Vyškově. Konference je zaměřena na následující okruhy:logo-uopzhn-l

  •  Obecné problémy ochrany proti ZHN a průmyslovým nebezpečným látkám.
  • Detekce, identifikace a analýza zájmových škodlivin.
  • Individuální a kolektivní ochrana, dekontaminace, speciální technika a výzbroj.
  • Organizační opatření ochrany proti ZHN a průmyslovým nebezpečným látkám.

Další informace najdete na: http://www.unob.cz/uopzhn/Stranky/CBRN-PROTECT-2015.aspx