Category Archives: Proběhlo

Závěry z Jubilejního XX. ročníku mezinárodní konference Medicína katastrof 13.-15.6.2017, Luhačovice

V polovině června 2017 se uskutečnil v Luhačovicích Jubilejní XX. ročník mezinárodní konference Medicína katastrof. Sborník konference a závěry z konference jsou k dohledání na webové adrese http://www.egozlin.cz/25018- a zároveň tvoří přílohu tohoto sdělení.

Již nyní můžeme očekávat další, a to XXI. ročník Medicíny katastrof, který se bude tentokrát odehrávat ve Slovenské republice.

Sborník_MEKA_2017_Luhačovice

Závěry_MEKA_2017_Luhačovice

 

Konference: Vysoce nebezpečné nákazy – implementace Mezinárodních zdravotnických předpisů do praxe

Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráce s Klinikou infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce uspořádalo ve dnech 5. dubna a 12. dubna 2017 v prostorách Nemocnice Na Bulovce (NNB) konferenci na téma Vysoce nebezpečné nákazy – implementace Mezinárodních zdravotnických předpisů do praxe. Obsahem konference, určené pro zástupce zdravotnických záchranných služeb, hygienických stanic, krizových manažérů ve zdravotnictví a vybraných fakultních nemocnic, bylo připomenutí problematiky Vysoce nebezpečné nákazy (dále jen „VNN“) a opětovné seznámení s algoritmy jednotlivých složek, podílejících se na řešení této situace.

Po úvodním slovu ředitelky Nemocnice Na Bulovce MUDr. A. Vrbovské a náměstkyně ministra zdravotnictví ČR Mgr. E. Gottwaldové, následoval odborný program s úvodní přednáškou primářky KIPTN MUDr. H. Roháčovou, která přednesla jaké nemoci spadají pod VNN, jak se šíří, jak dochází k záchytu a následně k diagnostice. Dále stručně představila činnost resp. vybavení KIPTN v rámci řešení VNN. S další přednáškou vystoupili zástupci MZ ČR – MUDr. J. Dlouhý s přednáškou „Mezinárodní zdravotnické předpisy a jejich implementace do podmínek ČR“ a Ing. J. Hejdová, která shrnula základní legislativu k VNN a zmínila informace k aktualizaci Typového plánu Epidemie a zpracování STČ. Dále následovalo vystoupení plk. MUDr. L. Píši, ředitele VOÚ k Speciální infekční nemocnici v Těchoníně a její zapojení do systému řešení událostí s VNN.

Medicína katastrof SR 2016 – závěry z konference

Ve dnech 14. – 16. 6. 2016 proběhl XIX. ročník mezinárodní konference Medicína katastrof na Slovensku. Se závěry této konference se můžete seznámit v přiloženém dokumentu.

Závery a odporúčania XIX. ročníka medzinárodnej konfrenecie medicína katastrof 14. – 16.6.2016

Dále bychom Vás na tomto místě rádi informovali, že již nyní probíhají přípravy na jubilejní 20. ročník konference Medicíny katastrof 2017, která je plánovaná v termínu 13. – 15.6. 2017 v Rožnově pod Radhoštěm.

Bližší informace k plánové konferenci Vám včas přineseme.

SKPZ

Pražské bezpečnostní fórum, 15. 6. 2015

V červnu uspořádal Magistrát hl. m. Prahy konferenci, která svým obsahem navazovala na vyhodnocení pražského cvičení Blackout v roce 2014. Pražské bezpečnostní fórum 2015, jak byla konference nazvaná, se nezaměřovalo pouze na téma blackoutu, i když toto téma tvořilo téměř polovinu všech přednášek. V rámci konference zazněly příspěvky z oblasti kritické infrastruktury, i kritické informační infrastruktury, zajímavý pohled prezentoval Jaroslav Škrabálek na mobilní platformy, jen zdravotnictví bylo zcela opomenuto. Přesto se jednalo o velmi přínosnou akci a pražský magistrát tak druhým rokem čerpá z nabitých zkušeností, které dál rozvíjí a především prezentuje.

Malou ochutnávku toho nejzajímavějšího Vám přinášíme, na obsah konference se můžete stále podívat přímo na stránkách konference, kde najdete také některé prezentace a zajímavé dokumenty se vztahem k tématu.

Více na http://bezpecnostniforum2015.czIMG_1138

Fotodokumentace Prazske bezpecnostni forum 2015

 

Jihlava 2015

Dne 19. května 2015 jsme v Jihlavě uspořádali workshop pro ZZS – Řešení VNN v ČR – zkušenosti a praxe. Workshop byl velmi úspěšný, účastnila se jej polovina záchranek a 40 účastníků.

Workshop zdravotnických složek na téma VNN pozvánka s programem

 

Fotodokumentace MEKA 2013

XVI. ročník konference Medicíny katastrof je uzavřen, vědecký výbor připravuje závěry z konference a ve spolupráci se zástupci Ministerstva zdravotnictví SR je již aktivně připravován další ročník, který se uskuteční v červnu 2014 na Slovensku. Pro osvěžení atmosféry z XVI. ročníku Vám přinášíme fotografie a doporučujeme nahlédnout do druhého čísla časopisu z roku 2013, kde najdete některé příspěvky, které na konferenci nakonec z důvody časové zaneprázdněnosti některých přednášejících na samotné konferenci nezazněly.

Medicína katastrof 2013 fotodokumentace

Napsali o nás – MEKA 2013

Mediální partneři konference Medicína katastrof přináší na svých stránkách (Zdravotnických novin a časopisu 112) informace o proběhlé konferenci a krátké shrnutí vybraných odborných příspěvků, které na konferenci v průběhu tří dnů zazněly.

ZN_2013 str. 24-25 
112 – číslo 11-2013 MEKA UH ZDN logologo 112

Workshop „Dobrá praxe s OOPP“

Dne 16.10.2013 proběhl v Českých Budějovicích pracovní workshop „Dobrá praxe s OOPP“, jehož cílem bylo na uzavřeném jednání projednat aktuální vývoj vybavení ZZS a KHS osobními ochrannými pracovními prostředky pro řešení událostí s vysoce nebezpečnými nákazami a zjistit požadavky kladené na OOPP.

3 obleky pro terénVýstupní materiál bude dále rozpracován pod garancí SKPZ za účasti přizvaných odborníků  a předložen jako návrh k diskusi na ústřední úrovni. Všem účastníkům děkujeme za účast a jejich poznatky, které s námi sdíleli.

Dosavadní výstupy naznačují, že vybavení KHS a ZZS se bude mírně lišit, rovněž se projevila potřeba vytvořit metodiku nejen výběru vhodných OOPP, ale také jejich používání. Již nyní však můžeme konstatovat, že od jara letošního roku došlo k vykrystalizování představ o vybavení pracovníků OOPP. Pojetí některých organizací se posunulo výrazně dál, a to přesto, že ne všechny ZZS se rozhodly jít cestou vytváření speciálních týmů označovaných zpravidla Biohazard týmy ZZS.

Se závěrečnými výstupy Vás rádi na našich stránkách seznámíme.

MEKA 2013 – informace pro ty, kteří chyběli, i pro ty, kteří přišli

Konferenci Medicínu katastrof v Uherském Hradišti navštívila více než stovka odborníků z Česka, Slovenska a Polska. Letošní ročník byl velice silně zastoupen slovenskými účastníky především z řad nemocnic, ale také českými zástupci dobrovolných organizací, kterým byl věnován samostatný blok programu třetího dne. Konference přinesla velké množství přednášek a zajímavých příspěvků, vedle toho je však nutné zmínit také široký doprovodný program, který letos kromě ukázek na nádvoří vysokoškolského areálu (dříve kasáren) doplnila také výstava fotografií z Baťova Zlína ve 20. a 30. letech dokumentující činnost hasičů a samaritánů.
Fotodokumentaci této konference najdete na stránkách www.medicinakatastrof.cz, příspěvky médií připojujeme níže. Všem účastníkům děkujeme za přízeň a těšíme se na další ročník, který se uskuteční v červnu 2014 na Slovensku.

Napsali o nás:
http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/103–stredisko-cimic-psyops-na-konferenci-meka-89864/
http://zlin.cz/510565n-hradiste-bude-hostit-mezinarodni-konferenci-medicina-katastrof
 (článek ze dne 24.9.2013)
http://www.idobryden.cz/spolecnost/cviceni-pred-pripadnou-krizi/e19b9f62-28e1-11e3-8653-5254003d369b/ (článek ze dne 30.9.2013)

Reportáž Televize Slovácko: TV Slovácko: Uherské Hradiště – konference na téma „Medicína katastrof“ http://www.youtube.com/watch?v=WEoKxKH8wEk

 

CIMIC 2012

V září 2012 proběhla odborná akce věnovaná problematice vysoce nebezpečných nákaz a jejich praktickému řešení silami a prostředky IZS na krajské úrovni. Akce CIMIC 2012 zahrnovala jak pracovní zaměstnání složek IZS doplněné o odborný workshop na stejné téma a zakončena byla dnem pro odbornou veřejnost.

Přehled o akci prostřednictvím několika čísel: 
–  počet účastníků v průběhu 4 dnů akce překročil 250 osob,PPT CIMIC 2012
–  na akci zaznělo 25 přednášek během dvou dnů,
–  prezentováno bylo 29 kusů techniky, 6 nafukovacích stanů a tři velkokapacitní haly (a kontejnery AČR),
–  celková plocha akce zabírala 30 000 m2.

[download id=“53″] souhrnná zpráva z akce

Z uskutečněné akce je vypracováno doporučení a postřehy aktivních účastníků, které Vám v blízké době zprostředkujeme jak na stránkách SKPZ, tak na samostatných stránkách www.cimic.skpz.cz. Tím však činnost nebyla ukončena a pracoce nebezpečných nákaz.

První semináře proběhly ve Štípě v měsících leden a únor 2013 se zástupci ZZS a budou dále pokračovat. Semináře budou postupně zaměřeny i na další složky IZS ze zdravotnického systému, tedy na KHS a budou již reagovat na aktuálně vydané dokumenty k této problematice. Výstupy z těchto jednání Vám rovněž zprostředkujeme na těchto stránkách.

Fotogalerii z celé akce najdete na www.cimic.skpz.cz

 

Závěry XV. ročníku konference MEKA SR 2012

Letošní jubilejní XV. ročník mezinárodní konference Medicína katastrof proběhl na Slovensku v Tatrách za vysoké účasti nejen slovenských účastníků, ale také účastníků z České republiky a dalších států. Bohatý odborný program nabídl spoustu nových pohledů do nejrůznějších zákoutí v oblasti poskytování zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví a neopomněl přitom ani aspekty nezbytné spolupráce a koordinace zdravotního systému s prvky IZS a veřejnou správou. Jak už bývá zvykem, byly i na tomto jubilejním ročníku konference přijaty závěry a doporučení určené pro všechny úrovně krizového řízení, se kterými máte možnost se (Zavery MEKA 2012) seznámit.

V případě zájmu o CD sborník přednášek se můžete obrátit na tajemníka SKPZ: Mgr. Šárku Novákovou (info@skpz.cz).

Informace z dění konference Medicína katastrof můžete nadále sledovat v samostatné podsekci „Medicína katastrof“ zařazené na těchto stránkách v sekci AKCE, kde naleznete všechny informace i z předešlého ročníku a kde Vás budeme informovat i o uspořádání dalšího ročníku v ČR.