Category Archives: Připomínková řízení

Národní strategie eHealth – schválení

Národní strategie elektronického zdravotnictví, k níž se připomínkami vyjádřila i naše odborná společnost, byla dne 28. 11. 2016 přijata vládou ČR. Do konce března 2017 by mělo dojít k zpracování akčního plánu schválené strategie.

Schválenou Národní strategii elektronického zdravotnictví včetně usnesení o schválení dokumentu vládou ČR a přehled uplatněných připomínek SKPZ naleznete níže.

Narodni strategie elektronickeho zdravotnictvi v1.0

usnesení vlády 28-11-2016 Národní strategie e-Health

Národní strategie elektronického zdravotnictví připomínky OS 1340

Připomínkové řízení k návrhu zákona č. 372/2011 Sb.

Připomínky SKPZ uplatněné v rámci připomínkového řízení u MZ ČR k návrhu novely zákona o zdravotních službách:

[download id=“56″]

Připomínkování návrhu vyhlášky o vybavení dopravních prostředků záchranných služeb

K návrhu vyhlášky o požadavcích na  vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky uplatnila SKPZ následující připomínku: Připomínka SKPZ – návrh vyhlášky Vybavení dopravních zdravotnických prostředků

 

Připomínky k návrhu vyhlášky o požadavcích na personální vybavení zdravotnických zařízení ústavní péče (2011)

Stanovisko SKPZ ke stažení: Doporučení SKPZ k návrhu vyhlášky na personální vybavení ZZ

Připomínkování návrhu vyhlášky k traumaplánům poskytovatele jednodenní a lůžkové zdravotní péče

Traumatologické plánování vyjadřuje proces přípravy zdravotnictví jako celku a jednotlivých poskytovatelů zdravotnických služeb zvládat všechny situace spojené s výskytem hromadného postižení osob a s potřebou zvládnout jejich ošetření a příjem do cílových zdravotnických zařízení (adresně podle typu, povahy a rozsahu postižení).

Tato připravenost zdravotnictví je výchozí nejen pro standardní situace ve společnosti, ale i pro situace nestandardní řešené režimem havarijního plánování, ale i režimem krizového a obranného plánování, popř. speciálním režimem, např. pandemickým plánováním. Každý režim řešení má svou dokumentační výbavu – plány – které v konečném obraze tvoří ucelenou soustavu účelově kalibrovaných opatření.

Odborná společnost krizové připravenosti zdravotnictví je připravena být nápomocná při přípravě všech podkladů dotýkajících se krizové připravenosti zdravotnictví.

Celé znění stanoviska SKPZ ke stažení: Stanovisko SKPZ k návrhu vyhlášky Traumaplán ZZ.