Category Archives: Pozvánky

Mezinárodní konference Medicína katastrof 2013

Dovolujeme si Vás pozvat na další ročník mezinárodní konference Medicína katastrof, která se v letošním roce uskuteční ve dnech 12. až 14. června t.r. v Uherském Hradišti za spolupráce Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati, která se podílí na organizaci konference.
Konference se i v letošním roce koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje, který tuto konferenci dlouhodobě podporuje. Záštitu rovněž převzal ministr zdravotnictví České republiky a ministryně zdravotnictví Slovenské republiky, čímž organizátor usiluje o dlouhodobou spolupráci a vzájemnou výměnu zkušeností v rámci odborného programu, do něhož přispívají obě ministerstva svými příspěvky. 

Bližší informace o konferenci a programu včetně možnosti přihlášení k účasti najdete na samostatných stránkách konference: www.medicinakatastrof.cz. 

[download id=“60″] základní informace

Těšíme se na Vás
vědecký výbor konference

Konference Sloup v Čechách

Dovolujeme si Vás informovat o dalším ročníku Konference pracovníků krizové připravenosti ve zdravotnictví, která se koná již tradičně v měsíci dubnu ve Sloupu v Čechách. Pozvánku, návratku k přihlášení Vaší účasti a organizační pokyny najdete níže. Kontaktní osobou je Olga Marková. Těšíme se na Vás.

[download id=“38″]]

[download id=“40″]

[download id=“42″]

[download id=“52″]

 

Medicína katastrof Brno 2013

Dovolujeme si Vás upozornit na další ročník konference Medicína katastrof Brno 2013, který koná ve dnech 7. a 8. února 2013. Registrace k pasivní účasti (posluchač) je možná do 31. ledna 2013. Kongres bude ohodnocen kredity ČLK, Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků a Komory vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví dle platných předpisů.

Hlavní témata konference:

■ Hromadné postižení zdraví 
■ Bezpečnost nemocnic
■ Spolupráce IZS
■ Varia

Bližší informace najdete na http://www.meka-brno.cz/, [download id=“35″]

Seminář Zlín 2013

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář konaný ve dvou termínech na začátku roku 2013 (leden, únor), který se uskuteční ve spolupráci s Inovačním, vývojovým a výzkumným centrem Ega Zlín ve Zlíně-Štípa.

Pozvánku s programem a další informace o způsobu přihlášení najdete v přiložených dokumentech.
[download id=“21″] leden 2013
[download id=“22″] leden  a únor 2013
[download id=“23″] leden a únor 2013

Doplňující informace k ubytování: cena za lůžko/noc je 360 Kč bez snídaně, příplatek za snídani je 110 Kč; rezervaci si zajistíte na těchto kontaktech: pí Fadlerová, pí Jiřičková, tel.: 577 152 159 (152), email: hotel@hotel-kostelec.cz, http://www.hotel-kostelec.cz/

Pozvánka na konferenci Medicína katastrof v Hradci Králové

   Dovolujeme si Vás pozvat na 9. ročník konference  Medicína katastrof, která se koná ve dnech 29. a 30. listopadu v Hradci Králové.  Konference se bude opět konat v reprezentativních prostorách Auly Univerzity Hradec Králové a je zaměřena na aktuální otázky oblastí medicíny katastrof a krizového řízení ve zdravotnictví včetně dopadů legislativních změn.  Bližší informace o přihlášení k účasti najdete na http://www.zsa.czBanener MEKA HK Současně upozorňujeme na workshop Mass-Casualty Preparedness, který proběhne 28. 11. 2012 pod záštitou Jeho Excelence pana Jaakova Levyho velvyslance Státu Izrael v České republice. 

Pevně věříme, že si najdete ve svém pracovním programu prostor pro účast na této konferenci a že i letošní ročník bude to správné místo pro prezentaci Vašich nových poznatků, výměnu zkušeností i společenská setkání.

Za organizační výbor s pozdravem
plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.

[download id=“6″]
[download id=“7″] 

Kurzy krizové připravenosti ve zdravotnictví (NCO NZO Brno)

Certifikované kurzy „KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST REZORTU ZDRAVOTNICTVÍ“ připravilo NCO NZO v Brně pro zájemce i na letošní rok:
[download id=“8″]
[download id=“9″]  

Pozvánka na konferenci UTB Zlín

Dovolujeme si Vás informovat konání 1. ročníku mezinárodní konference
BEZPEČNOSTNÍ A KRIZOVÝ MANAGEMENT NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI 
SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT ON THE REGIONAL LEVEL
na téma: Řešení krizových stavů a situací na regionální úrovni,
kterou pořádá Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s Fakultou špeciálného inžinierstva ŽU v Žilině

Místo konání: Uherské Hradiště, budova UH 2
Termín: 5. – 6. září 2012

[download id=“10″]

 

Pozvánka na akci CIMIC

Dovolujeme si Vás pozvat na jedinečnou akci CIMIC, která se uskuteční dne 13. 9. 2012 v Plzni na letišti Líně (pozvánka CIMIC)V návaznosti na připravované praktické zaměstnání vybraných složek IZS a cvičení AČR proběhne v uvedený den workshop na téma: „Řešení vysoce virulentních nákaz v ČR – limity a podmínky“, který bude zařazen do celoživotního vzdělávání. Účast na akci CIMIC není zpoplatněna, v případě zájmu o účast prosíme o zaslání vyplněné návratky: přihláška (word2010), přihláška (word 97).

Co nabízíme v rámci této akce?

  • Jedinečnou příležitost prohlédnout si Mobilní hospitalizační jednotku AČR – speciální infekční polní nemocnici a seznámit se s jejími možnostmi využití – hospitalizací pacientů s onemocněními do kategorie BSL-3 ve speciálních podtlakových buňkách s personálem provádějícím veškeré úkony v celotělových přetlakových skafandrech.
  • Možnost srovnání rozsahu vykonávaných činností, technického a materiálního vybavení dvou speciálních útvarů zaměřených na detekci biologických látek v ČR – speciální mobilní průzkumné týmy AČR a civilní mobilní týmy SÚJCHBO.
  •  Ukázka technického a materiálního vybavení složek IZS pro řešení biologických hrozeb na úrovni krajů – zapojen je Plzeňský, Liberecký a Jihočeský kraj.

Těšíme se na viděnou v Plzni

za organizační výbor
Mgr. Šárka Nováková