Category Archives: Pozvánky

„Umíme poskytovat zdravotní péči při MU?“ přijďte diskutovat – workshop na téma povodně-sucho

SKPZ pořádá dva workshopy na téma povodně, které ovšem po letošním suchém létě rozšířila na „schopnost poskytovat zdravotní péči obyvatelstvu při mimořádných událostí přírodního typu“, kam kromě povodní spadá také otázka sucha. S těmito jevy úzce souvisí dopady klimatických změn na zdraví obyvatel a připravenost nejen zdravotnických zařízení na nové podmínky reagovat.

Pro lepší zacílení jsme se rozhodli uspořádat dva po sobě jdoucí workshopy, první dne 9.11.2015 v Brně a druhý dne 10.11.2015 v Praze. Téma je pro oba workshopy stejné, naší snahou je zpřístupnit účast co nejširšímu plénu odborníků a zájemců o tuto problematiku. Díky podpoře IPVZ Praha je účast pro zdravotnické pracovníky zcela zdarma, podmínky osvobození od registračního poplatku najdete v pozvánce.

Přijďte s námi diskutovat, zapojte se do mapování příkladů dobré praxe a pomozte najít doporučení, jak připravenost v této oblasti posílit a bezpečně prověřit její proveditelnost.

Pozvánku na brněnský seminář a registrační formulář přikládáme již nyní, pro pražský seminář zveřejníme do konce tohoto týdne.

Těšíme se na Vás

Konference Medicína katastrof v Hradci Králové

I v letošním roce se můžete těšit na podzimní konferenci Medicína katastrof, která se uskuteční v tradičním termínu 26.-27. listopadu t.r. v Hradci Králové. Pozvánku s vyhlášenými tématy najdete na www.zsa.cz. Představená témata dávají tušit, že i letošní ročník bude velmi nabitý na poznatky a zkušenosti, které jsou pro krizové řízení tím nejcennějším. Těšíme se na Vás a nezapomeňte, že při této příležitosti se vždy první večer konference koná také Shromáždění členů SKPZ!

pozvanka MEKA HK

loga konference MEKA HK

 

Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod – riziko budoucí katastrofy

ČSPŽP logoČNV ONK logoDalší ze série seminářů pořádaných Českým spolkem pro péči o životní prostředí a Českým národním výborem pro omezování následků katastrof nese název Znečištění podzemních a povrchových vod – riziko budoucí katastrofy. Seminář z cyklu Prevence katastrof – ochrana obyvatelstva a životního prostředí 2014-2015 se uskuteční dne 24. září 2015 v Praze 9.

Pozvánka_Znecisteni vod_riziko budouci katastrofy

 

Konference Krizové řízení a řešení krizových situací v Uherském Hradišti

Dovolujeme si Vás s příchodem září upozornit na konferenci Krizové řízení a řešení krizových situací, která se koná ve dnech 10. – 11. září 2015 v Uherském Hradišti. Pořadatelem je Fakulta logistiky a krizového řízení  UTB Zlín na jejichž stránkách najdete bližší pokyny včetně přihlášky.

UH Konference krizove_rizeni_2015

FLKŘ logo

Medicína katastrof 2015, Rožnov pod Radhoštěm

Srdečně Vás zveme na největší odbornou akci pořádanou SKPZ v letošním roce. Podrobnější informace najdete na stránkách konference MEKA 2015 – www.medicinakatastrof.cz. Těšíme se na Vás a účastníkům připomínáme dobrou náladu, dotazy, postřehy a taky si sebou vezměte plavky!Pozvánka MEKA 2015 II

Konference „SECURITY TRENDS“

Tradiční mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET proběhne ve dnech 19.-21. května 2015 na brněnském výstavišti BVV. V rámci tohoto veletrhu můžete dne 19.5.2015 navštívit také konferenci „SECURITY TRENDS“, příp. v dalším dni veletrhu doporučujeme účast na semináři ke kybernetické bezpečnosti.

interprotec_logoPYROS_logoIDET_logo_uni

afcea-zaklady-kyberneticke-bezpecnosti-pro-vedouci-pracovniky (dne 20.5.2015)

program-idet-security-trends (dne 19.5.2015)

Více o doprovodném programu veletrhu IDET najdete na: http://www.bvv.cz/idet/idet-2015/doprovodny-program/

Součástí je také mezinárodní veletrh požární techniky a služeb PYROS, mezinárodní  veletrh bezpečnostní techniky a služeb  ISET a 12. mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC.

 BVV logo

Dopravní úrazy, Brno – pozvánka

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na III. národní kongres „Dopravní úrazy Brno 2015“, který se koná dne 4. června 2015 v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně. Pořadatelem kongresu je Nejvyšší státní zastupitelství. Hlavními tématy jsouPráce policie na místě nehody při zajišťování důkazního materiálu, Následky dopravních nehod a Znalecké posudky z oboru dopravy“. Detailní informace a on line registrace najdete na www.symma.cz/dopravniurazy.

Dopravní úrazy 2015_pozvanka

 

Zahraniční akce: Biodefense World Summit

leták BPM-final-thumbnailDovolujeme si Vás pozvat na světový summit, který se koná ve dnech 22. – 26. června 2015.Více informací včetně registrace najdete na: http://biodefenseworldsummit.com/
Biodefence track-links_02 Biodefence track-links_01
Biodefence BTR-track-icon

Dubnové semináře Poslanecké sněmovny

Pro zájemce, kteří se neúčastní v příštím týdnu konference ve Sloupu přikládáme pozvánku na několik seminářů pořádaných výborem pro zdravotnictví na půdě Poslanecké sněmovny.

sn038 Problematika očkování dne 14.4.2015 (kulatý stůl navazuje na předchozí březnový seminář)
Zde najdete prezentace ze semináře Problematika očkování: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3206&td=19&cu=38

 
sn036 Budoucnost českého zdravotnictví dne 15.4.2015
Zde najdete prezentace ze semináře Budoucnost českého zdravotnictví: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3206&td=19&cu=36
Přednášku MUDr. Doležala Vám vzhledem k jejímu významu předkládáme přímo zde: MUDr.Dolezal_koncepce českého zdravotnictví

 
sn039 Následná intenzivní péče dne 17.4.2015

Přehled seminářů najdete na: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3205&kk=6

logo-poslanecka-snemovna-parlamentu-cr

Aktualizováno dne 17.4.2015

Program konference krizové připravenosti ve zdravotnictví

Přinášíme program konference krizové připravenosti ve zdravotnictví, která se uskuteční v půlce dubna a věříme, že si z široké nabídky témat lehce vyberete – činnost urgentního příjmu, VNN, bomba a jiná bezpečnostní rizika ve zdravotnickém zařízení, krizové plány kraj a další. A navíc nezapomeňte – jedná se o XV. ročník, u kterého nemůžete chybět!

program konference Sloup 2015

Chemické zbraně – konference v Uherském Hradišti – připomínka 100. výročí

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy Univerzity pořádá ve dnech 27.-28. května 2015 v Uherském Hradišti vědecko-odbornou konferenci k 100. výročí použití chemických zbraní na téma HISTORIE A SOUČASNOST CHEMICKÝCH ZBRANÍ. 

flkr-color-cs po ořezu

Pozvanka_FLKR_na_konferenci_chemické zbraně 2015

 

CBRN PROTECT 2015 – pozvánka na konferenci ve Vyškově

Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany Brno pořádá ve dnech 22.-23. dubna 2015 mezinárodní vědeckou konferenci CBRN PROTECT 2015 ve Vyškově. Konference je zaměřena na následující okruhy:logo-uopzhn-l

  •  Obecné problémy ochrany proti ZHN a průmyslovým nebezpečným látkám.
  • Detekce, identifikace a analýza zájmových škodlivin.
  • Individuální a kolektivní ochrana, dekontaminace, speciální technika a výzbroj.
  • Organizační opatření ochrany proti ZHN a průmyslovým nebezpečným látkám.

Další informace najdete na: http://www.unob.cz/uopzhn/Stranky/CBRN-PROTECT-2015.aspx

 

 

 

Konference ve Sloupu se blíží

Jubilejní XV. ročník konference Krizové připravenosti ve zdravotnictví, která každoročně probíhá ve Sloupu v Čechách, se kvapem blíží. Její organizátorka, Olinka Marková, Vás srdečně přivítá v důvěrně známém prostředí ve dnech 13. – 17. dubna 2015. Návratky zasílejte do 3. dubna, ať máte své místečko jisté. Těšíme se na Vás

Konference_Sloup 2015 pozvánka

DCIM100GOPRO

Sloup 7-150x150

letec-pohled Sloup v Čechách

 

 

 

Informace z činnosti European Resuscitation Council

Free Editorial and Article of the MonthERC ořez

The January FREE EDITORIAL is The different faces of ventricular fibrillation (Jo Kramer-Johansen, Theresa M. Olasveengen) The January FREE ARTICLE is The association between chest compression release velocity and outcomes from out-of-hospital  cardiac arrest (Sheldon Cheskes, Matthew R. Common, Adam P. Byers, Cathy Zhan, Annemarie Silver, Laurie J. Morrison)

The ERC Guidelines Congress: 29, 30 & 31 October in Prague – Czech Republic

NEW SCIENCE – NEW GUIDELINES Come to Resuscitation 2015 in Prague and become one of the first to learn from the authors of the 2015 Resuscitation Guidelines about the science behind the guidelines.
Put the algorithms into practice through state-of-the-art hands-on sessions. Network with the experts through tutorials, seminars and interactive sessions. Learn how to put the guidelines into practice through the new European Resuscitation Council courses.
All this plus the opportunity to show your skills through the annual European CPR competition, and share your work others through the oral and poster presentations.
Resuscitation 2015 promises to deliver an exciting update on all aspects of resuscitation science, guidelines and practice.
banner-resuscitation-2015 ořez

 

Konference Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2015

XIV. ročník konference se koná ve dnech 4. – 5. února 2015 v Ostravě, tradičně ve spolupráci s FBI VŠB – TU Ostrava a s MV-generálním ředitelstvím HZS ČR. Hlavním tématem letošního ročníku konference je Ochrana obyvatelstva – Mimořádné události s výskytem nebezpečných látek.
Jednání konference bude probíhat v odborných blocích se zaměřením na ochranu obyvatelstva, sebeochranu a individuální ochranu, likvidaci škod při událostech s výskytem nebezpečných látek a humanitární pomoc.

Další informace ke konferenci najdete v přiložené pozvánce, další informace najdete také na stránkách www.spbi.cz<http://www.spbi.cz>.

logo SPBIlogo VŠB Ostravalogo FBI

 

Pozvánka OOb 2015
prihlaska OOb2015
Program konference OOB 2015