Category Archives: Pozvánky

Pozvánka na konferenci ve Sloupu

Dovolujeme si Vás pozvat na další ročník tradiční konference krizových manažerů ve Sloupu v Čechách, která se tentokrát koná ve dnech 26.-27. března 2018 a nese podtitul: Zdravotnictví a krizové situace. V přiložené pozvánce najdete také témata letošního XVIII. ročníku.

Přihlašovací formulář na: www.zzslk.cz

Pozvánka Sloup

 

 

Konference: Krizové řízení a řešení krizových situací – 14.-15.9.2017 Uherské Hradiště

Vážení členové SKPZ a návštěvníci webových stránek naší společnosti,

dovolte, abychom Vás upozornili na další odbornou konferenci ke krizovému řízení. Tentokrát se jedná o mezinárodní konferenci Krizové řízení a řešení krizových situací, která proběhne 14.-15.9.2017 na fakultě logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti.

Předpokládaný program, organizační pokyny a další informace ke konferenci dohledáte pod tímto odkazem: http://www.krizoverizeni-uh.cz/index.html

 

Pozvánka na XX. ročník konference Medicína katastrof 13. – 15.6. 2017 v Luhačovicích

Ve dnech 13. – 15. 6. 2017  proběhne již XX. ročník mezinárodní konference Medicíny katastrof, která se tradičně uskuteční ve Zlínském kraji, a to konkrétně v lázeňském městečku Luhačovice.

Přihlášení k pasivní účasti je možné do 19. 5. 2017, a to prostřednictvím registračního formuláře, kde naleznete i organizační pokyny.

Přihlášky vlastních přednášek / příspěvků v rámci konference mohou zájemci zasílat do 2. 5. 2017. Abstrakt je potřeba dodat dle vzoru do 19. 5. 2017.

Bližší informace nalezete v níže přiložených přílohách, případně na webové stránce konference.

Přílohy:

Odborný seminář: SUCHO A POVODNĚ JAKO KRIZOVÉ SITUACE, 18. 5. 2017, Praha 9

Dovolujeme si Vás upozornit na další seminář z v rámci cyklu „Prevence katastrof – ochrana obyvatel a životního prostředí“, který pořádá Český národní výbor pro omezování následků katastrof  a Český spolek pro péči o životní prostředí ve spolupráci s Radnicí MČ Praha 9.

Seminář konající se pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a ministra životního prostředí Richarda Brabce se koná ve čtvrtek 18. 5. 2017 od 8:30 hodin v zasedací síni radnice Prahy 9, Sokolovská 324/14, Praha Vysočany

Program, formulář pro přihlášení a další informace k semináři naleznete v příloze tohoto sdělení.

 


Pozvánka a další informace

Přihláška

Mezinárodní kongres Spolupráce IZS při MU a katastrofách – cvičení vs. realita – 1. 3. 2017 Brno

Dovolujeme si Vás upozornit na mezinárodní kongres „Spolupráce IZS při MU a katastrofách – cvičení vs. realita“, který proběhne dne 1. března 2017 v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně pořádá Koordinační středisko medicíny katastrof při Fakultní nemocnici Brno. Akce je pořádána za garance Generálního ředitelství HZS ČR.

Program kongresu a další informace k akci dohledáte na www.symma.cz/krizoverizeni. Mimořádné události a katastrofy, Cvičení IZS, Psychologické dopady a Varia“ jsou hlavními tématy tohoto ročníku.

XII. kongres Medicína katastrof – 16. 2. 2017 v Brně

Již XII. ročník kongresu Medicína katastrof pořádá Úrazová nemocnice v Brně pod záštitou Kliniky traumatologie LF MU Brno. Kongres se koná dne 16. února 2017 v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO), Brno, Vinařská 6.

Účastníci kongresu získají  v rámci celoživotního vzdělávání kredity ČLK pro lékaře (6 kreditů) a kredity POUZP pro zdravotnické pracovníky (4 kredity).

Program kongresu a další informace naleznete na webu Úrazové nemocnice v Brně – www.unbr.cz, a také v přílohách pod tímto sdělením.

Pozvánka na říjnové konference v Praze

VII. ročník konference AWHP se koná dne 7. října 2016 od 9:30 hodin v Přednáškovém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2 (stanice metra i tramvají I. P. Pavlova).ČLS logo

program_awhp_2016_-_praha_07102016 – první informacesrkp

 

 

 

Mezinárodní konference WORLD CBRN & MEDICAL CONGRESS proběhne ve dnech 19. – 21. října 2016 v
Praze. Mezinárodní kongres k prohloubení spolupráce státních složek a civilního sektoru v otázkách zajištění ochrany před zbraněmi hromadného ničení (OPZHN). Více na www.future-forces-forum.org

CBRN-prague-oct2016future-folder-forum-logo-en_gb

Medicína katastrof SR, 2016

Připomínáme blížící se konferenci Medicína katastrof 2016, jejíž letošní ročník proběhne ve dnech 14. až 6. června na Slovensku. Jedním z témat bude stále aktuální migrace, ale také dopravní nehody nebo CBRN hrozby, třetí den je věnovaný ukázce cvičení složek IZS a zdravotnictví v zařízení pro migranty.

XIX.roč._MEKA_2016-SR – pozvánka
Odborný_program_XIX.roč._MEKA

priloha1 – registrační a ubytovací formulář

 

logo-mzsr

logo-mzcr

 

 

 

Sloup pokračuje aneb konference Zdravotnictví a týden IZS

Logo SKPZZZS LK logoKonference pod organizací naší dlouholeté kolegyně Olgy Markové z nemocnice v České Lípě pokračuje v tradičním termínu i místě. Přijměte naše pozvání na konferenci s názvem „Zdravotnictví a týden IZS“ a přijeďte do Sloupu v Čechách ve dnech 11. až 15. dubna t.r.

Konferenci pro krizové manažery a nejen pro ně pořádá Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec a Společností krizové připravenosti zdravotnictví ČSL JEP.

NEMLIB logo-bigPřihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: kucerova@zzslk.cz nejpozději do 31.3.2016.

DCIM100GOPRO
Těšíme se na Vás!

Ke stažení:
Zdravotnictví a IZS konference – pozvánka s programem
prihlaska_sloup2016

 

Crisis management – Bezpečnost regionů

Doporučujeme účast na 9. mezinárodní vědecké konferenci „Bezpečnost regionů“, která se koná 21. a 22. června 2016 v Brně.

Záštitu nad konferencí převzali: hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal HAŠEK, náměstek generálního ředitele HZS ČR brigádní generál Ing. Miloš SVOBODA, rektor Vysoké školy Karla Engliše, a.s. doc. JUDr. Zdeňka KOUDELKY, Ph.D.
Pořadatelé konference jsou:  Krajský úřad Jihomoravského kraje, Generální ředitelství HZS ČR a Vysoká škola Karla Engliše, a.s. (VŠKE).

Informace o konferenci jsou v přiložené pozvánce. 1 Pozvánka 2016 Brno CZ

Jihomoravský kraj VŠEK
HZS ČR znak

 

 

Konference Hazmat Protect se uskuteční v listopadu 2016

ZSUJCHBOveme Vás na odbornou konferenci Hazmat Protect, která se koná ve dnech 9. – 11. 11. 2016 na Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. v Kamenné. Letošní ročník nese podtitul: „Pokroky a perspektivy v ochraně osob před účinky CBRN látek”.

Konference je zaměřená na pokroky v oblasti ochrany proti nebezpečným chemickým, biologickým a radioaktivním (CBRN) látkám, vývoj nových materiálů a osobních ochranných prostředků a nové poznatky v oblasti detekcí a identifikací CBRN látek. Je určena všem zájemcům z řad odborné veřejnosti o novinky ve výzkumu a vývoji v oblasti ochrany proti CBRN látkám.

Pozvanka_HAZMAT_2016_CZ HZS ČR znak

V měsíci dubnu a květnu můžete přihlásit své příspěvky do programu konference.
Bližší informace a registrace je na stránkách: hazmat-protect.sujchbo.cz

 

Kongres bezpečí, kvalita a krizová připravenost ve zdravotnickém lůžkovém zařízení

logo nemocnice Česká LípaDovolujeme si Vás pozvat na I. kongres Nemocnice Česká Lípa, který pořádá ve dnech 18.-20. dubna 2016 ve Starých Splavech v hotelu Bezděz. Těšíme se na setkání s Vámi

program a pozvánka
Přihláška na kongres

 

 

Konference eHeath Day 2016

Před více než deseti lety položilo setkání skupiny odborníků, kteří stáli u zrodu národního plánu rozvoje eHealth v ČR základní kámen k budování platformy pro výměnu názorů a zkušeností odborníků jak z Ministerstva zdravotnictví, tak i z ze strany lékařských profesních sdružení a odborné veřejnosti.

 Tak se rodila koncepce rozpracovávaná dále Českým národním fórem pro eHealth v součinnosti s ICT Unií a dalšími zainteresovanými subjekty v oblasti budování elektronického zdravotnictví, telemedicíny a aplikací informačních a komunikačních technologií s cílem garantovat vysokou efektivitu zdravotní péče v českých zdravotnických zařízeních. Také letos se všichni odborníci, zabývající se  velmi důležitou problematikou péče o zdraví všech našich spoluobčanů, sejdou v tradičním prostředí Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, aby vyslechli nejaktuálnější informace o prioritních tématech  Národní strategie elektronického zdravotnictví a využití nových možností mobilních komunikačních systémů pro rozvoj distančních služeb lékařské péče s cílem trvale snižovat náklady zdravotních pojišťoven a pacientům poskytnout v domácím prostředí lepší podmínky pro rekonvalescenci a urychlit tak návrat k jejich obvyklému stylu života.

Převzato z http://www.stech.cz/konference/archiv/2016/ehealth-day-2016.aspx, kde najdete také přihlášku.

baner-eHealth 2016

Diskusní seminář ke klimatické dohodě v Praze

Paris 2015 klimaPrůkopnická světová dohoda o změně klimatu sjednaná v Paříži by mohla znamenat „zlomový bod pro historii naší planety,“ řekl předseda Parlamentu Martin Schulz na zahájení plenárního zasedání. Pochválil dohodu jako „globální, průlomovou a udávající trend“, ale zdůraznil, že nyní musí dojít k její realizaci.

– Dohoda je globální, jelikož každý stát na světě se poprvé zavázal k boji proti změně klimatu.

– Průlomová, protože všichni uznali nutnost udržet globální oteplování pod 2°C nebo jej dokonce omezit na 1.5°C.

– A udávající trend, jelikož se snaží zaručit, aby naše planeta byla v druhé polovině století „klimaticky neutrální“, to znamená, aby se neprodukovalo více skleníkových plynů, než s kolika se země dokáže vypořádat, pokračoval Schulz.

Tato dohoda povede k radikálním změnám našeho způsobu výroby a spotřeby energie a k čestnému přezkoumání pokroků každých pět let. EU musí dostát svých závazků v oblasti klimatu, a to jak interně, tak externě, dodal.

Program workshopů na téma klimatické změny

Zveřejňujeme program workshopů pořádaných v příštím týdnu v Brně a v Praze. Přednášky obou workshopů jsou shodné z více než 50 %, přednášející jsme volili s ohledem na místní odborníky a specialisty na danou problematiku. Těšíme se na viděnou v příštím týdnu na některé z nich .

Program workshopu Praha
Program workshopu Brno

Logo SKPZ logo IPVZ logo ZZS JmK logo SZU Praha