Category Archives: Nezařazené

MEKA 2013 – zařazení do celoživotního vzdělávání

Dovolujeme si Vás informovat, že zařazení letošního ročníku konference Medicína katastrof do kreditního systému celoživotního vzdělávání zdravotnických i nezdravotnických pracovníků je platné i přes změnu termínu konání konference. Pasivní účast je hodnocena 12 kredity pro lékaře a vysokoškolské pracovníky ve zdravotnictví. Bližší informace najdete na stránkách konference.

Přejeme Vám příjemné léto a těším se naviděnou v září

Důležité upozornění o změně termínu konference MEKA 2013!!!

Upozorňujeme odbornou veřejnost, že konference Medicína katastrof, která se měla uskutečnit v příštím týdnu v Uherském Hradišti byla přeložena na poslední týden v září letošního roku. Důvodem změny termínu je aktuální povodňová situace v ČR.

Omlouváme se za případné problémy, ale věříme, že konference na sklonku babího léta proběhne v příjemnější a především klidnější atmosféře.
Případné dotazy směrujte na email: meka@skpz.cz, kde jsme připraveni Vám je zodpovědět.

organizační výbor konference
dne 6.6.2013

 

Program konference MEKA 2013

logo konference 2013

Program XVI. ročníku konference Medicína katastrof nabízí spoustu zajímavých témat, o něž se postará téměř 40 přednášejících v průběhu tří dnů. Mezinárodní konference je zařazena do celoživotního vzdělávání a účastníkům jsou za účast přidělovány kredity dle příslušných právních předpisů.

 

Program MEKA 2013

Zajímavosti z odborného programu konference MEKA 2013

Ptáte se, na co se můžete těšit z odborného programu konference? V těchto dnech probíhají poslední úpravy, přesto Vám přinášíme malou ochutnávku toho, na se může už nyní těšit. Kromě zástupců Ministerstva zdravotnictví České a Slovenské republiky, Generálního ředitelství HZS ČR, kteří se aktivně podíleli na tvorbě programu, to budou také informace z nemocnic, sdělení HZS ke konkrétním událostem či realizovaným cvičením, ale také několik přednášek z akademické půdy či neziskového sektoru. Na začátku léta si tak odzkoušíme, zda jsme se v uplynulém roce naučili spolupráci a zda se dorozumíme mezi sebou či jsme naopak nepostavili další parto Babylonské věže.

Těšíme se na Vás
vědecký výbor konference

Program MEKA 2013 zkrácená verze

Mezinárodní konference Medicína katastrof 2013

Dovolujeme si Vás pozvat na další ročník mezinárodní konference Medicína katastrof, která se v letošním roce uskuteční ve dnech 12. až 14. června t.r. v Uherském Hradišti za spolupráce Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati, která se podílí na organizaci konference.
Konference se i v letošním roce koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje, který tuto konferenci dlouhodobě podporuje. Záštitu rovněž převzal ministr zdravotnictví České republiky a ministryně zdravotnictví Slovenské republiky, čímž organizátor usiluje o dlouhodobou spolupráci a vzájemnou výměnu zkušeností v rámci odborného programu, do něhož přispívají obě ministerstva svými příspěvky. 

Bližší informace o konferenci a programu včetně možnosti přihlášení k účasti najdete na samostatných stránkách konference: www.medicinakatastrof.cz. 

[download id=“60″] základní informace

Těšíme se na Vás
vědecký výbor konference

Připomínkové řízení k návrhu zákona č. 372/2011 Sb.

Připomínky SKPZ uplatněné v rámci připomínkového řízení u MZ ČR k návrhu novely zákona o zdravotních službách:

[download id=“56″]

Jednání sekce Dobrovolnictví SKPZ v březnu 2013

Dne 26. března t.r. proběhlo jednání zástupců Českého červeného kříže a lůžkových zdravotnických zařízení působících v Praze a Středočeském kraji za účasti zástupců SKPZ. Podnětem byly diskuse sekce Dobrovolnictví SKPZ probíhajících od minulého roku na půdě odborné společnosti SKPZ. 
Zápis jednání přikládáme, výsledky jednání v podobě check-listů Vám zprostředkujeme po jejich schválení SKPZ. Vzhledem k otevření nových otázek souvisejících s řešením mimořádných událostí, při nichž jsou mezi postiženými také zahraniční turisté v ČR nebo čeští turisté v zahraničí, budou tato jednání i nadále pokračovat.
Zájemci o tuto problematiku se mohou stále zapojit do těchto pracovních diskusí přihlášením se u tajemníka SKPZ. O vývoji Vás budeme i nadále informovat.

[download id=“55″]

Spolupráce NNO a poskytovatelů zdravotní péče

Vzhledem k pracovním jednání, která probíhají v rámci naší odborné společnosti se zástupci neziskového sektoru a poskytovateli zdravotních služeb si Vás dovolujeme upozornit na odborné informace MZ ČR vztahující se k dobrovolnictví ve zdravotnickým zařízeních. Jedná se o spolupráci v rámci běžného provozu zdravotnického zařízení, ale vzájemná spolupráce při mimořádných událostech je zpravidla nádstavbou, pro kterou lze mnohé standardy tohoto typu využít.
 
Od 1.1. 2003 je v ČR v platnosti zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě. Zákon má ve své gesci Ministerstvo vnitra ČR – http://www.mvcr.cz/clanek/dobrovolnicka-sluzba-500539.aspx.
Za deset let své existence poskytl zákon důležitou legislativní oporu pro rozvoj dobrovolnických programů v mnoha oblastech, pro oblast zdravotnictví sehrál klíčovou úlohu. Zároveň ale v posledních několika letech vyvstala témata, která jsou předmětem diskuzí a která iniciovala proces jeho novelizace. Příprava novely zákona o dobrovolnické službě byla jedním z hlavních diskutovaných témat Evropského roku dobrovolnictví 20211 v ČR, v současné době připravuje návrh novely Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
 
 
V této souvislosti vydalo MZ ČR několik doporučených metodik:
 
Věstník č. 6 z roku 2009: METODICKÉ DOPORUČENÍ PRO ZAVEDENÍ DOBROVOLNICKÉHO PROGRAMU V NEMOCNICÍCH V SOULADU S PROCESY ŘÍZENÍ RIZIK A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ
Metodický návod MZČR vychází z praktických zkušeností s dobrovolnickým programem, získaných ve velkých fakultních, krajských i menších oblastních a městských nemocnic v různých regionech ČR. Definuje minimální nutné parametry, na které je třeba se zaměřit uvnitř nemocnice, je tedy určen v první řadě pro management a zdravotnický personál nemocnic. Metodika se nezabývá tolik metodikou práce s dobrovolníky, kterou jsou vázány nestátní
neziskové organizace prostřednictvím akreditace udělované Ministerstvem vnitra ČR.
 
Věstník č. 11 z roku 2011: METODIKA EVALUACE DOBROVOLNICKÝCH PROGRAMŮ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
V tomto metodickém doporučení byla podrobně rozpracován způsob hodnocení dobrovolnických programů. V přílohách jsou uvedeny další konkrétní podklady a nástroje, o které se evaluační metodika opírá.
 
Definici dobrovolníka podle zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě najdete na stránkách MZ ČR.
 
V roce 2011 byl v rámci jednoho z projektů NPVP MZ realizován dotazníkový průzkum, zjišťující aktuální situaci v existenci dobrovolnických programů ve zdravotnických lůžkových zařízeních v ČR. Seznam zařízení, které dotazník vyplnily a přihlásily se ke zkušenosti s dobrovolnickým programem bude uveřejněn v nejbližších dnech. Seznam bude průběžně aktualizován dle ročních údajů uváděných ve statistice ÚZIS.
 
Jiné webové portály k dobrovolnickým programům:
 
Převzato z inernetových stránek MZ ČR, http://www.mzcr.cz/odbornik/, publikováno: 04.04.2013
 

CIMIC 2012

V září 2012 proběhla odborná akce věnovaná problematice vysoce nebezpečných nákaz a jejich praktickému řešení silami a prostředky IZS na krajské úrovni. Akce CIMIC 2012 zahrnovala jak pracovní zaměstnání složek IZS doplněné o odborný workshop na stejné téma a zakončena byla dnem pro odbornou veřejnost.

Přehled o akci prostřednictvím několika čísel: 
–  počet účastníků v průběhu 4 dnů akce překročil 250 osob,PPT CIMIC 2012
–  na akci zaznělo 25 přednášek během dvou dnů,
–  prezentováno bylo 29 kusů techniky, 6 nafukovacích stanů a tři velkokapacitní haly (a kontejnery AČR),
–  celková plocha akce zabírala 30 000 m2.

[download id=“53″] souhrnná zpráva z akce

Z uskutečněné akce je vypracováno doporučení a postřehy aktivních účastníků, které Vám v blízké době zprostředkujeme jak na stránkách SKPZ, tak na samostatných stránkách www.cimic.skpz.cz. Tím však činnost nebyla ukončena a pracoce nebezpečných nákaz.

První semináře proběhly ve Štípě v měsících leden a únor 2013 se zástupci ZZS a budou dále pokračovat. Semináře budou postupně zaměřeny i na další složky IZS ze zdravotnického systému, tedy na KHS a budou již reagovat na aktuálně vydané dokumenty k této problematice. Výstupy z těchto jednání Vám rovněž zprostředkujeme na těchto stránkách.

Fotogalerii z celé akce najdete na www.cimic.skpz.cz

 

Konference Sloup v Čechách

Dovolujeme si Vás informovat o dalším ročníku Konference pracovníků krizové připravenosti ve zdravotnictví, která se koná již tradičně v měsíci dubnu ve Sloupu v Čechách. Pozvánku, návratku k přihlášení Vaší účasti a organizační pokyny najdete níže. Kontaktní osobou je Olga Marková. Těšíme se na Vás.

[download id=“38″]]

[download id=“40″]

[download id=“42″]

[download id=“52″]

 

Seminář pro ZZS a aktuality ze světa

ČT24: 13. 2. 2013 14:45, autor: rai aktualizováno 13. 2. 2013 15:20

Londýn – V Británii zaznamenali případ, kdy se virus, který vyvolává onemocnění dýchacích cest podobné chorobě SARS, nejspíše rozšířil z jednoho člověka na druhého. Britské úřady evidují nákazu u příbuzného již dříve nemocného pacienta. Lékaři nicméně uklidňují, že hrozba pro obyvatelstvo zůstává na velmi nízké úrovni, uvedl portál BBC.

Koronaviry vyvolávají celou řadu nemocí od běžného nachlazení po SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome – Syndrom akutního těžkého onemocnění dýchacích cest). Šíří se kapénkami při kýchání. Při epidemii SARS v roce 2002 se nakazilo asi 8 000 lidí. Zhruba desetina z nich zemřela.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/214967-mezi-lidmi-se-zrejme-siri-virus-podobny-sarsu/
(konec citace) 

I to je jeden z důvodů proč se v rámci seminářů pořádaných SKPZ intenzivně věnujeme problematice připravenosti ZZS na import vysoce nebezpečných nákaz. Po druhém běhu semináře určenému ZZS a jeho biohazardtýmu se účastníci shodli na nutnosti pokračování tohoto semináře a modelaci situací s přítomností biologického rizika.

Fotografie ze seminářů najdete v sekci Akce/fotoalbum

[download id=“46″]

Medicína katastrof 2013

Přinášíme Vám první informaci o připravované mezinárodní konferenci Medicína katastrof, která se uskuteční letos ve dnech 12. až 14. června v Uherském Hradišti (Zlínský kraj). Jedná se o tradiční červnovou MEKU, kterou letos uspořádá naše odborná společnost ve spolupráci s Fakultou logistiky a krizového řízení Univerzity T. Bati ve Zlíně.  Na odborném programu již nyní pracujeme a budeme Vám průběžně přinášet informace jak o náplni, tak o možnostech přihlášení svých přednášek a účasti. Překvapení v podobě Ziggyho na večerní program je zajištěné! Těšíme se na Vás!

Směrnice pro jednotný postup při vzniku MU podléhající IHR (2005)

Dne 9. ledna 2013 schválila Vláda ČR na svém zasedání dvě směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnických předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci:

– usnesení č. 14 – na palubě letadla                   
– usnesení č. 15 – ve zdravotnickém zařízení    

[download id=“36″] ze dne 9. ledna 2013
[download id=“37″] ze dne 9. ledna 2013

Vlastní směrnice naleznete na internetových stránkách MZ CR v sekci Veřejné zdraví: 
http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/implementace-mezinarodnich-zdravotnickych-predpisu-v-cr_2498_5.html

Medicína katastrof Brno 2013

Dovolujeme si Vás upozornit na další ročník konference Medicína katastrof Brno 2013, který koná ve dnech 7. a 8. února 2013. Registrace k pasivní účasti (posluchač) je možná do 31. ledna 2013. Kongres bude ohodnocen kredity ČLK, Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků a Komory vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví dle platných předpisů.

Hlavní témata konference:

■ Hromadné postižení zdraví 
■ Bezpečnost nemocnic
■ Spolupráce IZS
■ Varia

Bližší informace najdete na http://www.meka-brno.cz/, [download id=“35″]

Nabídka vzdělávacích akcí NCO NZO v Brně

Dovolujeme si Vás upozornit na vzdělávací akce NCO NZO v Brně, jejichž nabídka pro rok 2013 je ke stažení je následujících stránkách: http://www.nconzo.cz/web/guest/nabidka-akci-2013. Refresh kurz Krizové připravenosti zdravotnictví je plánován na říjen 2013.