Category Archives: Nezařazené

CBRNe Summit 2014 v České republice

Dovolujeme si Vás informovat o CBRNe Summit 2014, který se uskuteční v České republice ve dnech 26. až 28. března 2014, konkrétně v Brně, tedy snadno dostupné místě pro všechny zájemce.

„CBRNE Summit 2014 bude jednat o nejnovějších hrozbách a analyzovat nejúčinnější způsoby, jak detekovat hrozby dříve, než k útoku dojde. Prezentacemi lídrů z veřejného a soukromého sektoru je tato událost jednou z těch, které není vhodné si nechat ujít. Děj se odehrává v Brně, České republice, kde se účastníci setkání s vysokými úředníky z NATO JCBRN obranu Centre of Excellence mouhou dozvědět nejnovější způsoby boje proti různým typům CBRNE katastrof.“

Z programu můžete již nyní snadno zjistit, že se Česká republika nezříká aktivní účasti:

Presentation Title: ROLE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT AGAINST CBRNe THREATS IN CZECH REPUBLIC
 
Dr. Pavel Castulik, Consultant, Research Centre for Toxic Compounds in the Environment (RECETOX), Masaryk University Brno, Czech Republic
Dr. Josef Brinek, Deputy Director for International Cooperation and Head of Department for Chemical and Biological Protection, National Institute for Nuclear, Chemical and Biological Protection, Kamenna, Czech Republic
Point 1:
·       Chemical, biological and radiological threats in Czech Republic
·       Integrated Rescue System of Czech Republic
Point 2:
·       R&D CBRNe Network and the EU collaboration
·       Mission of National Institute for Nuclear, Chemical and Biological Protection
Point 3:
·       R&D support for CBRNe preparedness
·       Review of R&D projects and outcomes for preparedness and response to CBRNe events

Ke stažení: CBRNe Summit in Brno, CZ – Brochure (pdf)

http://www.intelligence-sec.com/events/cbrne-summit-2014

Fotodokumentace MEKA 2013

XVI. ročník konference Medicíny katastrof je uzavřen, vědecký výbor připravuje závěry z konference a ve spolupráci se zástupci Ministerstva zdravotnictví SR je již aktivně připravován další ročník, který se uskuteční v červnu 2014 na Slovensku. Pro osvěžení atmosféry z XVI. ročníku Vám přinášíme fotografie a doporučujeme nahlédnout do druhého čísla časopisu z roku 2013, kde najdete některé příspěvky, které na konferenci nakonec z důvody časové zaneprázdněnosti některých přednášejících na samotné konferenci nezazněly.

Medicína katastrof 2013 fotodokumentace

Závěr roku 2013 – dění SKPZ

Výbor Společnosti vydal v závěru roku 2013 svou druhou Výroční zprávu o činnosti SKPZ v roce 2012. Výroční zprávy jsou vydávány jako speciální číslo časopisu a je možné si je stáhnout ze stránek SKPZ, příp. požádat Výbor o zaslání CD. Současně upozorňujeme členskou základnu na vydání druhého čísla časopisu mapující především zářijovou konferenci Medicína katastrof v Uherském Hradišti. Informace z MEKA Hradec Králové budou a zasedání Výboru SKPZ budou předmětem prvního čísla časopisu v roce 2014, kdy bude časopis vydáván již čtvrtým rokem.

titulka 2012 obálka časopisu 2-2013

 

PF 2014

         Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2014                    A jakže vypadal ten uplynulý rok 2013?SKPZ rok 2013PF 2014

Připravované a plánované akce na rok 2014

Odborná společnost SKPZ si Vás dovoluje informovat o akcích v roce 2014, kterých se bude aktivně účastnit či je sama pořádat. A jelikož je rok 2014 rokem koně, věřím, že se těchto akcí zúčastníte v hojném počtu a budeme společně zdolávat překážky, čelit výzvám a rozvíjet náš potenciál. Jste srdečně zváni!

Akce (s účastí) SKPZ pro rok 2014 

Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč získal Cenu za mimořádné výsledky ve výzkumu

V pondělí 11. listopadu 2013 předal ministr vnitra Martin Pecina za přítomnosti 1. místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace PhDr. Miroslavy Kopicové a dalších významných hostů a reprezentantů Ministerstva vnitra Cenu za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Cenu získal řešitelský kolektiv GŘ HZS ČR- Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč (IOO) ve složení plk. Jarmil Valášek, plk. Jana Krykorková, Ing. Tomáš Čapoun, Ing. Čestmír Hylák a Ing. Radek Malina za dva patenty a 12 certifikovaných metodik, z toho 5 metodik analýzy metanolu v lihovinách v rámci podpory při metanolové aféře.
 
Světově uznané patenty, týkající se zlepšení technického řešení filtroventilačních jednotek ochranných prostředků, byly uděleny Mezinárodní patentovou organizací (The World Intellectual Property Organization) se sídlem v Ženevě.

Převzato z: http://www.mvcr.cz/clanek/cenu-ministra-vnitra-za-mimoradne-vysledky-ziskal-tym-institutu-ochrany-obyvatelstva-lazne-bohdanec.aspx

 

Rozhodnutí EP a Rady č. 1082/2013/EU – o vážných přeshraničních hrozbách

Dne 5. listopadu 2013 bylo ve Věstníku EU (L293) zveřejněno Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU o vážných přeshraničních hrozbách. Toto Rozhodnutí si klade za cíl zajistit vysoký stupeň ochrany lidského zdraví; zahrnuje sledování vážných přeshraničních hrozeb, včasné varování před nimi a boj proti nim. Širší přístup ke zdravotní bezpečnosti na úrovni EU zahrnuje kromě přenosných nemocí i další rizika, nově jsou do Rozhodnutí promítnuty i Mezinárodní zdravotnické předpisy (2005). Monitoring, hlášení i reakce dle Rozhodnutí se týkají zejména biologických a chemických činitelů či ekologických událostí zahrnující nebezpečí vyvolaná změnou klimatu, která jsou schopná ohrozit z důvodu svého rozsahu nebo závažnosti zdraví občanů v celé EU, vést k selhání klíčových odvětví v sociální a ekonomické oblasti a ohrozit schopnost reakce jednotlivých členských států.

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:293:SOM:CS:HTML (úřední věstník EU L293)

EU – přeshraniční hrozby 2013 ČJ 
EU – přeshraniční hrozby 2013 AJ

 

Nová Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 schválena

V září 2013 byl v oblasti ochrany obyvatelstva dokončen návrh strategického dokumentu, který ve svém obsahu poukazuje na šíři dané problematiky, stanovuje strategické cíle a priority ochrany obyvatelstva do roku 2030.

„Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030“ (Koncepce) zpracovalo Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchanného sboru České republiky v souladu s ustanovením § 7, odst. 2, písm. e) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem ke svému charakteru a stanovené době působnosti byla Koncepce zpracována ve spolupráci s vnitroresortní pracovní skupinou Ministerstva vnitra a odbornou pracovní skupinou Výboru pro civilní nouzové plánování (VCNP).

Koncepce v širším pohledu stanoví další postup rozvoje významných oblastí ochrany obyvatelsta, jako jsou síly, věcné zdroje, úkoly ochrany obyvatelstva, krizové řízení, výchova a vzdělávání, věda a výzkum, vývoj, inovace. Taktéž obsahuje základní úkoly pro realizaci stanovených priorit ochrany obyvatelstva na celé období do roku 2030. Její součástí je i hodnocení stavu plnění úkolů „Aktualizovaného harmonogramu realizace opatření ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020“.

Dokument byl v průběhu zpracování připomínkován zástupci akademické obce, vybranými kraji, členy vnitroresortní pracovní skupiny Ministerstva vnitra a odborné pracovní skupiny VCNP a jejich věcné připomínky byly do něj zapracovány.

Koncepce byla 17. září 2013 projednána ve VCNP, 16. října byla na programu jednání Bezpečnostní rady státu a 23. října byla po projednání schválena na schůzi vlády České republiky a to usnesením č. 805.

UV ze dne 23.10.2013 č. 805 schválení Koncepce OOB 2020-2030
Koncepce ochrany obyvatelstva 2014-2020-2030

Převzato z http://www.hzscr.cz/clanek/ochrana-obyvatelstva-v-ceske-republice.aspx

Napsali o nás – MEKA 2013

Mediální partneři konference Medicína katastrof přináší na svých stránkách (Zdravotnických novin a časopisu 112) informace o proběhlé konferenci a krátké shrnutí vybraných odborných příspěvků, které na konferenci v průběhu tří dnů zazněly.

ZN_2013 str. 24-25 
112 – číslo 11-2013 MEKA UH ZDN logologo 112

Workshop „Dobrá praxe s OOPP“

Dne 16.10.2013 proběhl v Českých Budějovicích pracovní workshop „Dobrá praxe s OOPP“, jehož cílem bylo na uzavřeném jednání projednat aktuální vývoj vybavení ZZS a KHS osobními ochrannými pracovními prostředky pro řešení událostí s vysoce nebezpečnými nákazami a zjistit požadavky kladené na OOPP.

3 obleky pro terénVýstupní materiál bude dále rozpracován pod garancí SKPZ za účasti přizvaných odborníků  a předložen jako návrh k diskusi na ústřední úrovni. Všem účastníkům děkujeme za účast a jejich poznatky, které s námi sdíleli.

Dosavadní výstupy naznačují, že vybavení KHS a ZZS se bude mírně lišit, rovněž se projevila potřeba vytvořit metodiku nejen výběru vhodných OOPP, ale také jejich používání. Již nyní však můžeme konstatovat, že od jara letošního roku došlo k vykrystalizování představ o vybavení pracovníků OOPP. Pojetí některých organizací se posunulo výrazně dál, a to přesto, že ne všechny ZZS se rozhodly jít cestou vytváření speciálních týmů označovaných zpravidla Biohazard týmy ZZS.

Se závěrečnými výstupy Vás rádi na našich stránkách seznámíme.

MEKA 2013 – informace pro ty, kteří chyběli, i pro ty, kteří přišli

Konferenci Medicínu katastrof v Uherském Hradišti navštívila více než stovka odborníků z Česka, Slovenska a Polska. Letošní ročník byl velice silně zastoupen slovenskými účastníky především z řad nemocnic, ale také českými zástupci dobrovolných organizací, kterým byl věnován samostatný blok programu třetího dne. Konference přinesla velké množství přednášek a zajímavých příspěvků, vedle toho je však nutné zmínit také široký doprovodný program, který letos kromě ukázek na nádvoří vysokoškolského areálu (dříve kasáren) doplnila také výstava fotografií z Baťova Zlína ve 20. a 30. letech dokumentující činnost hasičů a samaritánů.
Fotodokumentaci této konference najdete na stránkách www.medicinakatastrof.cz, příspěvky médií připojujeme níže. Všem účastníkům děkujeme za přízeň a těšíme se na další ročník, který se uskuteční v červnu 2014 na Slovensku.

Napsali o nás:
http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/103–stredisko-cimic-psyops-na-konferenci-meka-89864/
http://zlin.cz/510565n-hradiste-bude-hostit-mezinarodni-konferenci-medicina-katastrof
 (článek ze dne 24.9.2013)
http://www.idobryden.cz/spolecnost/cviceni-pred-pripadnou-krizi/e19b9f62-28e1-11e3-8653-5254003d369b/ (článek ze dne 30.9.2013)

Reportáž Televize Slovácko: TV Slovácko: Uherské Hradiště – konference na téma „Medicína katastrof“ http://www.youtube.com/watch?v=WEoKxKH8wEk

 

mezinárodní konference IPRED III

Upozorňujeme členskou základnu na konání třetího ročníku zahraniční konferece IPRED III – Healthcare System Preparedness and Response to Emergencies and Disasters, která se koná v Tel Avivu ve dnech 12-15. ledna 2014. Žádáme především zástupce ZZS, aby zvážili svou účast a v případě, že se rozhodnete vyslat své zástupce (i nečleny) Vám nabízíme možnost přes SKPZ využití kontaktů v Izraeli a zajištění česky mluvících průvodců, kteří se podíleli na budování jejich záchranného systému. Pro tyto účely je nutné na email: info@skpz.cz nahlásit jména účastníků nejpozději do konce září t.r.

https://event.pwizard.com/IPRED3/index.py?p=781, témata: Conference_Tracks1

main_baner_4 IPRED III

Výsledky ankety SKPZ: Víte, co znamená termín „invakuace“?

„Invakuace“ – jedná se o inversní evakuaci, tedy situaci, kdy nebezpečí nehrozí uvnitř budovy, ale naopak v jejím okolí.

O tomto pojmu jste mohli slyšet mimojiné přednášku Ing. Richarda Smejkala (OS ČČK Praha), který se svými dobrovolníky prováděl nácvik invakuace s žáky základní škole v Praze.

Celou přednášku přikládáme Smejkal – Invakuace – jina evakuace

Článek ze serveru Pozary.cz Vám přinášíme: clanek-vite-co-je-invakuace-pres-pet-set-lidi-se-cvicne-uzavrelo-uvnitr-skolni-budovy-v-praze

 

A jak dopadla samotná anketa (k 31.8.2013)? Na výběr byly následující odpovědi:

– Ano, s termínem běžně pracuji                         10 hlasů
– Ano, ale termín nepoužívám                             26 hlasů
– Ne, s termínem jsem se dosud nesetkal/a     26 hlasů

Celkem hlasovalo:                                         62 osob

Zahraniční kongres

Máte-li chuť (a možnost) vyrazit na zahraniční kongres, přinášíme Vám pozvánku do Kalifornie, kde se koná CBRNe Convergence 2013, a to ve dnech 29. – 31. října 2013.

San_Diego_6th Annual CBRNe World

Rychlá diagnostika chřipky – nový objev brněnských vědců

Než vyrazíte na konferenci Medicína katastrof, případně se pustíte do „boje“ s vysoce nebezpečnými nákazami, přinášíme Vám jednu zajímavost, která nedávno proletěla zpravodajskými rubrikami. Vědci z CEITEC VUT v Brně objevili rychlý a levný způsob, jak diagnostikovat chřipku. Filtrační papír s kvantovými tečkami, které se při styku s chřipkovým virem rozzáří, tak přináší během několika minut potřebný výsledek. Nyní vědci žádájí o patent vynálezu a hledají partnery pro uvedení na trh. Využití představují jak ordinace praktických lékařů, tak i možnost zavedení do volného prodeje v lékárnách a supermarketech. V domácím prostředí by tak test umožnil lidem zjistit, zda trpí nachlazením nebo chřipkou (zapotřebí je už jenom vzorek z nosohltanu). Ulehčil by i laboratořím, které jsou v době epidemií zaplaveny vzorky na rozbor, který může trvat i několik dnů. Vědci ještě plánují upravit materiál tak, aby každý typ chřipkového viru zářil jinou barvou.

Zdroj: Lékařské listy, odborná příloha Zdravotnických novin 12/2013, str. 14

http://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/zdravi/cesti-vedci-nasli-zpusob-jak-rychle-diagnostikovat-chripku_274831.html

http://www.novinky.cz/vase-zpravy/jihomoravsky-kraj/brno-mesto/1796-18543-objev-brnenskych-vedcu-umozni-rychle-diagnostikovat-chripku-a-zachrani-miliony-zivotu.html