Category Archives: Nezařazené

Koncepce zahraniční politiky

Dne 13. 7. 2015 schválila Vláda ČR novou Koncepci zahraniční politiky. Její úplné znění Vám přinášíme, dokument zůstane přístupný také v sekci Odkazy/Materiály, kde jej snadno kdykoli najdete.

Na stránkách Vlády (http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-koncepci-zahranicni-politiky-cr-132757/) si můžete přečíst její stručný popis a na stránkách MZV si můžete stáhnout (http://www.mzv.cz/file/1560040/Koncepce_zahranicni_politiky_CR.pdf) celé 16tistránkové znění Koncepce.

Cíle zahraniční politiky rozpracovává ministerstvo každoročně do tématických a teritoriálních priorit. Provádění koncepce zajišťují některé další vládní koncepce a strategie, zejména Koncepce politiky ČR v EU, Bezpečnostní strategie ČR a další.

logo mzv_cz

 

Koncepce_zahranicni_politiky_CR 2015

 

Medicína katastrof 2015, Rožnov pod Radhoštěm

Srdečně Vás zveme na největší odbornou akci pořádanou SKPZ v letošním roce. Podrobnější informace najdete na stránkách konference MEKA 2015 – www.medicinakatastrof.cz. Těšíme se na Vás a účastníkům připomínáme dobrou náladu, dotazy, postřehy a taky si sebou vezměte plavky!Pozvánka MEKA 2015 II

Jihlava 2015

Dne 19. května 2015 jsme v Jihlavě uspořádali workshop pro ZZS – Řešení VNN v ČR – zkušenosti a praxe. Workshop byl velmi úspěšný, účastnila se jej polovina záchranek a 40 účastníků.

Workshop zdravotnických složek na téma VNN pozvánka s programem

 

Květnové semináře Poslanecké sněmovny (Výbor pro zdravotnictví)

Z květnových seminářů Výboru pro zdravotnictví si Vás dovolujeme upozornit na seminář Nelékařské zdravotnické profese, který se uskuteční dne 4. května 2015.

logo-poslanecka-snemovna-parlamentu-crsn041 Nelékařské zdravotnické profese

Další témata seminářů najdete na stránkách Poslanecké sněmovny/Výbor pro zdravotnictví.

 

Seznam impaktovaných a recenzovaných časopisů v ČR

Přehled recenzovaných časopisů v České republice je k dispozici na stránkách Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (www.vyzkum.cz). V současné době obsahuje seznam přes 550 titulů.
Seznam_recenzovanych casopisu_rok_2015 (pdf)

V databázi Journal Citation Report  (JCR), která je rozdělena na část pro přírodní a technické obory (JCR Science Edition) a pro společenskovědní obory (JCR Social Science Edition). V JCR Science Edition za rok 2012 je uvedeno 34 titulů vydávaných v České republice. V JCR Social Science Edition je to pak 10 titulů.

Zdroj: http://text.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/oddeleni-periodik/recenzovane-casopisylogo NK ČR

Konference „SECURITY TRENDS“

Tradiční mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET proběhne ve dnech 19.-21. května 2015 na brněnském výstavišti BVV. V rámci tohoto veletrhu můžete dne 19.5.2015 navštívit také konferenci „SECURITY TRENDS“, příp. v dalším dni veletrhu doporučujeme účast na semináři ke kybernetické bezpečnosti.

interprotec_logoPYROS_logoIDET_logo_uni

afcea-zaklady-kyberneticke-bezpecnosti-pro-vedouci-pracovniky (dne 20.5.2015)

program-idet-security-trends (dne 19.5.2015)

Více o doprovodném programu veletrhu IDET najdete na: http://www.bvv.cz/idet/idet-2015/doprovodny-program/

Součástí je také mezinárodní veletrh požární techniky a služeb PYROS, mezinárodní  veletrh bezpečnostní techniky a služeb  ISET a 12. mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC.

 BVV logo

Dopravní úrazy, Brno – pozvánka

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na III. národní kongres „Dopravní úrazy Brno 2015“, který se koná dne 4. června 2015 v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně. Pořadatelem kongresu je Nejvyšší státní zastupitelství. Hlavními tématy jsouPráce policie na místě nehody při zajišťování důkazního materiálu, Následky dopravních nehod a Znalecké posudky z oboru dopravy“. Detailní informace a on line registrace najdete na www.symma.cz/dopravniurazy.

Dopravní úrazy 2015_pozvanka

 

Zahraniční akce: Biodefense World Summit

leták BPM-final-thumbnailDovolujeme si Vás pozvat na světový summit, který se koná ve dnech 22. – 26. června 2015.Více informací včetně registrace najdete na: http://biodefenseworldsummit.com/
Biodefence track-links_02 Biodefence track-links_01
Biodefence BTR-track-icon

Urgentní příjmy

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo ve Věstníku MZ č. 4 popis funkce a nezbytné vybavení urgentních příjmů. Jedná se o činnost specializovaného pracoviště poskytovatele akutní lůžkové péče s nepřetržitým provozem, které zajišťuje příjem a poskytování intenzivní akutní lůžkové péče a specializované ambulantní péče pacientům s náhle vzniklým závažným postižením zdraví a pacientům v přímém ohrožení života.

Zřízení urgentního příjmu nebo příjmového místa pro převzetí pacientů z přednemocniční péče se vztahuje na všechny poskytovatele akutní lůžkové péče. Plynulé předávání pacientů z přednemocniční neodkladné péče do neodkladné a akutní lůžkové péče je rozhodující pro úspěšné fungování celého zdravotního systému. logo-mzcr

Ke stažení zde: ZDRAVOTNICTVI_04-15 urgentní příjem

Program konference krizové připravenosti ve zdravotnictví

Přinášíme program konference krizové připravenosti ve zdravotnictví, která se uskuteční v půlce dubna a věříme, že si z široké nabídky témat lehce vyberete – činnost urgentního příjmu, VNN, bomba a jiná bezpečnostní rizika ve zdravotnickém zařízení, krizové plány kraj a další. A navíc nezapomeňte – jedná se o XV. ročník, u kterého nemůžete chybět!

program konference Sloup 2015

Jmenná evidence cestujících – nové opatření Evropy v boji proti terorismu?

20150219PHT25114_portrait_175_225Jak zajistit větší bezpečnost Evropy? Většina teroristických aktivit je nadnárodní povahy a zahrnuje mezinárodní cestovní ruch, což vyžaduje, aby donucovací orgány mezi sebou více spolupracovaly. Specialisté a členské země Unie požadují vytvoření celounijní jmenné evidence cestujících (PNR). Jde o opatření, které vyžaduje systematičtější sběr, využití a uchovávání údajů o cestujících u letů startujících nebo přistávajících v EU (včetně letů s přestupem a tranzitních letů). Někteří poslanci ale mají obavy, že dojde k ohrožení práva na soukromí a ochranu údajů.
Jméno, adresa, telefonní číslo a údaje o kreditní kartě, datum a plán cesty, údaje z letenky včetně čísla sedadla, informace o zavazadlech a platbách … všechny tyto údaje o cestujících v letecké dopravě z a do EU by se podle návrhu směrnice o jmenné evidenci cestujících (PNR) měly sbírat a uchovávat. Opatření, které se napoprvé v roce 2013 dočkalo odmítnutí kvůli obavám z dopadů na ochranu údajů, je nyní opět na pořadu jednání Evropského parlamentu. Ve svém usnesení z 11. února 2015 o protiteroristických opatřeních se poslanci zavázali „usilovat o dokončení směrnice EU o jmenné evidenci cestujících do konce tohoto roku.“ Revidovaný návrh parlamentní zprávy by měl být Výborem pro občanské svobody, spravedlnosti a vnitřní věci předložen koncem února t.r.

Nová bezpečnostní strategie ČR

státní znak ČRVláda ČR dne 4.2.2015 schválila Bezpečnostní strategii ČR, která slouží jako základní dokument bezpečnostní politiky ČR a navazují  na ni další strategie a koncepce. „Bezpečnost ČR je založena na prinicipu zajištění bezpečnosti jednotlivce, ochrany jeho života, zdraví, svobody, lidské důstojnosti a majetku. Ačkoli je za zajišťování bezpečnosti primárně odpovědná vláda, pro snižování rizik naplnění hrozeb je žádoucí aktivní spolupráce občanů ČR, právnických a fyzických osob a orgánů veřejné správy.“ (str. 6 Bezpečnostní strategie ČR 2015)
Řada východisek a hrozeb uvedených v Bezpečnostní strategii ČR 2011 zůstává v platnosti. Zvyšující se závažnost nevojenských hrozeb (přerušení dodávek strategických surovin, negativní aspekty mezinárodní migrace, kybernetické útoky nebo závažná hospodářská a finanční kriminalita) překračují hranice a omezují schopnost ČR reagovat samostatně. V souvislosti se zhoršující se bezpečnostní situací v oblastech bezprostředně sousedících s členskými státy NATO a EU kladou také rostoucí nároky na schopnost Evropy samostatně reagovat. Narůstajícím bezpečnostním rizikem v Evropě fenomén tzv. zahraničních bojovníků.
V aktualizované verzi byla doplněna „rizika plynoucí ze stárnutí populace ve vyspělých zemích“, ale zcela vypadl původní odkaz na regiony s vysokým a rychlým nárůstem populace, mezi které patří i severní Afrika, kde je mladá sociálně nezajištěná vrstva obyvatel náchylná k radikalizaci, konfliktům a masové nekontrolovatelné migraci. Zmíněny jsou také dopady klimatických změn na zdraví obyvatelstva a životní prostředí, které lze jen obtížně předvídat.
A jaké jsou nové hrozby?

Evropský parlament o protiteroristických opatřeních

evropský parlament logo CZNěkolik teroristických útoků na evropské půdě od 11. září 2001 (včetně nedávných tragických událostí v Paříži) zásadním způsobem ovlivnilo pocit bezpečnosti mezi občany EU a osobami trvale pobývajícími v EU. Evropa čelí soustavné teroristické hrozbě, jejíž podoba se mění a která se za poslední desetiletí zhmotnila v několika jejich členských státech.
Přinášíme Vám reakci  Evropského parlamentu a informace z jeho aktuálního dění…

Bezpečnější zdravotnictví v Evropě – zpráva EP

evropský parlament logo CZVýbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin přijal dne 4. 2. 2015 návrh zprávy o bezpečnějším zdravotnictví v Evropě, jehož cílem je zlepšení bezpečnosti pacientů a boj proti antimikrobiální rezistenci. Bezpečnost pacienta neboli právo pacienta neutrpět škody nebo případné škody jako důsledek terapeutické péče, by měla být zásadní pro kvalitu zdravotnických systémů.

Důvody návrhu:
– 8 až 12 % pacientů (3 miliony osob) přijímaných do nemocnic v EU je při zdravotní péči postiženo nežádoucími příhodami, přičemž až k polovině z nich by nemuselo dojít,
– výdaje na péči spojenou s nežádoucími příhodami stojí zdravotnické systémy EU přibližně 2,7 miliard EUR ročně a představují 1.1 % všech hospitalizací v EU,
– infekce spojená se zdravotní péčí postihne v EU přibližně 4,1 milionů pacientů, přestože 20 – 30 % by podle odhadů bylo možno předejít pomocí intenzívních hygienických a kontrolních programů,
– v EU zemře každoročně odhadem 25 000 lidí na infekce způsobené rezistentními bakteriemi,
– rezistence bakterií vůči antibiotikům dosahuje v některých členských státech až 25 % nebo více,
– rezistence vůči antibiotikům se šíří rychleji než jak postupuje zavádění nových antibiotik do klinické praxe.

Když něco hledáte…

databaze strategiiJelikož si v rámci své práci nevystačíme jenom s vlastními koncepcemi zdravotnictví, ale čas od času potřebujeme nahlédnout do Bílé knihy, Zelené knihy nebo jiných koncepcí MV, MO, doporučujeme Vám pro jednoduchou orientaci zvolit následující webstránky: http://databaze-strategie.cz/.
Najdete zde z jednotlivých ministerstev strategické materiály. Nutno podotknout, že Koncepci krizové připravenosti zdravotnictví zde zrovna nenajdete, ale pro rychlý přehled o tom, jaké stěžejní dokumenty vydalo Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo životního prostředí, je tento web dostačující a usnadní Vám zdlouhavé hledání na samotných ministerských webech.