Category Archives: Nezařazené

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podepsal memorandum o spolupráci s ČLS JEP a představil své priority i novou náměstkyni

Nastupující ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes spolu s předsedou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Štěpánem Svačinou podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci mezi MZ ČR a ČLS JEP. Dále pak ministr Vojtěch uvedl svou novou náměstkyni Alenu Šteflovou a představil své aktuální i dlouhodobé priority při řízení resortu zdravotnictví.

Předmětem spolupráce, ke které se podepsaným memorandem zavázalo MZ ČR a ČLS JEP, je především přímé zapojení odborné lékařské veřejnosti do přípravy legislativních návrhů a do exekutivních procesů, které ovlivňují postavení zdravotnických pracovníků a poskytování zdravotních služeb.

Na pozici náměstkyně ministr Adam Vojtěch představil bývalou ředitelku kanceláře WHO v ČR Alenu Šteflovou, která patří mezi přední odborníky na oblast prevence, podpory zdraví a veřejného zdravotnictví v ČR. Od roku 2014 se podílela se na formulaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, včetně souvisejících akčních plánů. 

 

Zdroj: MZ ČR, celé znění najdete na http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministr-zdravotnictvi-adam-vojtech-podepsal-memorandum-o-spolupraci-s-cls-jep-a-_14612_1.html

 

Pozvánka na konferenci ve Sloupu

Dovolujeme si Vás pozvat na další ročník tradiční konference krizových manažerů ve Sloupu v Čechách, která se tentokrát koná ve dnech 26.-27. března 2018 a nese podtitul: Zdravotnictví a krizové situace. V přiložené pozvánce najdete také témata letošního XVIII. ročníku.

Přihlašovací formulář na: www.zzslk.cz

Pozvánka Sloup

 

 

Závěry z Jubilejního XX. ročníku mezinárodní konference Medicína katastrof 13.-15.6.2017, Luhačovice

V polovině června 2017 se uskutečnil v Luhačovicích Jubilejní XX. ročník mezinárodní konference Medicína katastrof. Sborník konference a závěry z konference jsou k dohledání na webové adrese http://www.egozlin.cz/25018- a zároveň tvoří přílohu tohoto sdělení.

Již nyní můžeme očekávat další, a to XXI. ročník Medicíny katastrof, který se bude tentokrát odehrávat ve Slovenské republice.

Sborník_MEKA_2017_Luhačovice

Závěry_MEKA_2017_Luhačovice

 

Konference: Krizové řízení a řešení krizových situací – 14.-15.9.2017 Uherské Hradiště

Vážení členové SKPZ a návštěvníci webových stránek naší společnosti,

dovolte, abychom Vás upozornili na další odbornou konferenci ke krizovému řízení. Tentokrát se jedná o mezinárodní konferenci Krizové řízení a řešení krizových situací, která proběhne 14.-15.9.2017 na fakultě logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti.

Předpokládaný program, organizační pokyny a další informace ke konferenci dohledáte pod tímto odkazem: http://www.krizoverizeni-uh.cz/index.html

 

Pozvánka na XX. ročník konference Medicína katastrof 13. – 15.6. 2017 v Luhačovicích

Ve dnech 13. – 15. 6. 2017  proběhne již XX. ročník mezinárodní konference Medicíny katastrof, která se tradičně uskuteční ve Zlínském kraji, a to konkrétně v lázeňském městečku Luhačovice.

Přihlášení k pasivní účasti je možné do 19. 5. 2017, a to prostřednictvím registračního formuláře, kde naleznete i organizační pokyny.

Přihlášky vlastních přednášek / příspěvků v rámci konference mohou zájemci zasílat do 2. 5. 2017. Abstrakt je potřeba dodat dle vzoru do 19. 5. 2017.

Bližší informace nalezete v níže přiložených přílohách, případně na webové stránce konference.

Přílohy:

Konference: Vysoce nebezpečné nákazy – implementace Mezinárodních zdravotnických předpisů do praxe

Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráce s Klinikou infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce uspořádalo ve dnech 5. dubna a 12. dubna 2017 v prostorách Nemocnice Na Bulovce (NNB) konferenci na téma Vysoce nebezpečné nákazy – implementace Mezinárodních zdravotnických předpisů do praxe. Obsahem konference, určené pro zástupce zdravotnických záchranných služeb, hygienických stanic, krizových manažérů ve zdravotnictví a vybraných fakultních nemocnic, bylo připomenutí problematiky Vysoce nebezpečné nákazy (dále jen „VNN“) a opětovné seznámení s algoritmy jednotlivých složek, podílejících se na řešení této situace.

Po úvodním slovu ředitelky Nemocnice Na Bulovce MUDr. A. Vrbovské a náměstkyně ministra zdravotnictví ČR Mgr. E. Gottwaldové, následoval odborný program s úvodní přednáškou primářky KIPTN MUDr. H. Roháčovou, která přednesla jaké nemoci spadají pod VNN, jak se šíří, jak dochází k záchytu a následně k diagnostice. Dále stručně představila činnost resp. vybavení KIPTN v rámci řešení VNN. S další přednáškou vystoupili zástupci MZ ČR – MUDr. J. Dlouhý s přednáškou „Mezinárodní zdravotnické předpisy a jejich implementace do podmínek ČR“ a Ing. J. Hejdová, která shrnula základní legislativu k VNN a zmínila informace k aktualizaci Typového plánu Epidemie a zpracování STČ. Dále následovalo vystoupení plk. MUDr. L. Píši, ředitele VOÚ k Speciální infekční nemocnici v Těchoníně a její zapojení do systému řešení událostí s VNN.

Odborný seminář: SUCHO A POVODNĚ JAKO KRIZOVÉ SITUACE, 18. 5. 2017, Praha 9

Dovolujeme si Vás upozornit na další seminář z v rámci cyklu „Prevence katastrof – ochrana obyvatel a životního prostředí“, který pořádá Český národní výbor pro omezování následků katastrof  a Český spolek pro péči o životní prostředí ve spolupráci s Radnicí MČ Praha 9.

Seminář konající se pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a ministra životního prostředí Richarda Brabce se koná ve čtvrtek 18. 5. 2017 od 8:30 hodin v zasedací síni radnice Prahy 9, Sokolovská 324/14, Praha Vysočany

Program, formulář pro přihlášení a další informace k semináři naleznete v příloze tohoto sdělení.

 


Pozvánka a další informace

Přihláška

XVII. ročník Konference krizové připravenosti ve Sloupu v Čechách

Dovolujeme si Vás pozvat na další ročník konference krizové připravenosti ve Sloupu v Čechách. Program akce, konané ve dnech 10. až 12. dubna t.r., a přihlášku najdete níže. Těšíme se na Vás tentokrát v „předvelikonočním“ termínu s „napráskaným“ programem. Přijďte!

program Sloup 2017;přihláška Sloup 2017

 

 

 

 

Národní strategie eHealth – schválení

Národní strategie elektronického zdravotnictví, k níž se připomínkami vyjádřila i naše odborná společnost, byla dne 28. 11. 2016 přijata vládou ČR. Do konce března 2017 by mělo dojít k zpracování akčního plánu schválené strategie.

Schválenou Národní strategii elektronického zdravotnictví včetně usnesení o schválení dokumentu vládou ČR a přehled uplatněných připomínek SKPZ naleznete níže.

Narodni strategie elektronickeho zdravotnictvi v1.0

usnesení vlády 28-11-2016 Národní strategie e-Health

Národní strategie elektronického zdravotnictví připomínky OS 1340

Mezinárodní kongres Spolupráce IZS při MU a katastrofách – cvičení vs. realita – 1. 3. 2017 Brno

Dovolujeme si Vás upozornit na mezinárodní kongres „Spolupráce IZS při MU a katastrofách – cvičení vs. realita“, který proběhne dne 1. března 2017 v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně pořádá Koordinační středisko medicíny katastrof při Fakultní nemocnici Brno. Akce je pořádána za garance Generálního ředitelství HZS ČR.

Program kongresu a další informace k akci dohledáte na www.symma.cz/krizoverizeni. Mimořádné události a katastrofy, Cvičení IZS, Psychologické dopady a Varia“ jsou hlavními tématy tohoto ročníku.

XII. kongres Medicína katastrof – 16. 2. 2017 v Brně

Již XII. ročník kongresu Medicína katastrof pořádá Úrazová nemocnice v Brně pod záštitou Kliniky traumatologie LF MU Brno. Kongres se koná dne 16. února 2017 v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO), Brno, Vinařská 6.

Účastníci kongresu získají  v rámci celoživotního vzdělávání kredity ČLK pro lékaře (6 kreditů) a kredity POUZP pro zdravotnické pracovníky (4 kredity).

Program kongresu a další informace naleznete na webu Úrazové nemocnice v Brně – www.unbr.cz, a také v přílohách pod tímto sdělením.

Medicína katastrof SR 2016 – závěry z konference

Ve dnech 14. – 16. 6. 2016 proběhl XIX. ročník mezinárodní konference Medicína katastrof na Slovensku. Se závěry této konference se můžete seznámit v přiloženém dokumentu.

Závery a odporúčania XIX. ročníka medzinárodnej konfrenecie medicína katastrof 14. – 16.6.2016

Dále bychom Vás na tomto místě rádi informovali, že již nyní probíhají přípravy na jubilejní 20. ročník konference Medicíny katastrof 2017, která je plánovaná v termínu 13. – 15.6. 2017 v Rožnově pod Radhoštěm.

Bližší informace k plánové konferenci Vám včas přineseme.

SKPZ

Bezpečnější zdravotní péče v Evropě

Evropský parlament vydal usnesení  o bezpečnější zdravotní péči v Evropě: zlepšení bezpečnosti pacientů a boj proti antimikrobiální rezistenci (2014/2207(INI)) ze dne 19. května 2015 . Návrh tohoto textu jsme Vám přinesli dne 24.2.2015 v článku „Bezpečnější zdravotnictví v Evropě – zpráva EP“ (http://www.skpz.cz/bezpecnejsi-zdravotnictvi-v-evrope-zprava-ep/#more-1780).

Některá východiska usnesení EP:

  • Podle odhadů EU každoročně zemře nejméně 25 000 lidí na infekce způsobené rezistentními bakteriemi.
  • Rezistence na antibiotika dosahuje v některých členských státech nejméně 25 %.
  • 62 % léčiv zakoupených přes internet jsou padělky nebo výrobky, které nesplňují normy.

Vybraná konstatování EP:

  • Humánní oblast v mikrobiální rezistenci vítá a podporuje výzkum nových antibiotických látek proti chorobám, které jsou mimořádně náchylné k vypěstování mikrobiální rezistence, jako jsou K. pneumoniae, E. coli, Acinetobacter, HIV, Staphylococcus aureus, tuberkulóza a malárie.  Multirezistentní tuberkulóza v některých evropských regionech tvoří až 20 % všech nových případů této nákazy.
  • Ve veterinární oblasti v souvislosti s antimikrobiální rezistencí mimo jiné vyplývá ze společné zprávy EFSA a ECDC, že bakterie, které způsobují nejčastěji nákazy z potravin, jako je salmonela a Kampylobacter, vykazují značnou rezistenci na běžné antimikrobiální látky.

Pozvánka na říjnové konference v Praze

VII. ročník konference AWHP se koná dne 7. října 2016 od 9:30 hodin v Přednáškovém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2 (stanice metra i tramvají I. P. Pavlova).ČLS logo

program_awhp_2016_-_praha_07102016 – první informacesrkp

 

 

 

Mezinárodní konference WORLD CBRN & MEDICAL CONGRESS proběhne ve dnech 19. – 21. října 2016 v
Praze. Mezinárodní kongres k prohloubení spolupráce státních složek a civilního sektoru v otázkách zajištění ochrany před zbraněmi hromadného ničení (OPZHN). Více na www.future-forces-forum.org

CBRN-prague-oct2016future-folder-forum-logo-en_gb

Ebola v ČR – shrnutí

Epidemie Eboly odezněla, je tak nutné se ohlédnout a uplynulé období vyhodnotit z hlediska nových zkušeností a osvědčených opatřeních.

Zprávu o výsledcích vyhodnocení připravenosti a reakce České republiky na epidemii Eboly vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Ta informuje o činnostech a postupech realizovaných v zájmu eliminace rizika importu vysoce nakažlivé krvácivé horečky Ebola z doposud v globální historii lidstva nejrozsáhlejšího ohniska dané nákazy, které bylo aktivováno na území západní Afriky v roce 2014.

MZ-CR-zprava_o_pripravenosti_na_ebolu – zpráva MZ ČR ke stažení (zdroj: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zprava-o-vysledcich-vyhodnoceni-pripravenosti-a-reakce-ceske-republiky-na-epidem_12592_5.html)

Podobně je nutné vyhodnotit připravenost na všech krajských úrovních. Odborná společnost za tímto účelem dál organizuje pravidelná setkání především zástupců záchranek s minimální účastí z řad hygienické služby, neboť stále je na čem pracovat – nejen z hlediska zlepšení, zdokonalení některých postupů, ale také nastavení těch dosud chybějících řešení.

Ebola-v-cr – přehled základních dat z epidemie eboly (zdroj: vlastní, SKPZ, 2016)