Category Archives: Korespondence

Dubnové semináře Poslanecké sněmovny

Pro zájemce, kteří se neúčastní v příštím týdnu konference ve Sloupu přikládáme pozvánku na několik seminářů pořádaných výborem pro zdravotnictví na půdě Poslanecké sněmovny.

sn038 Problematika očkování dne 14.4.2015 (kulatý stůl navazuje na předchozí březnový seminář)
Zde najdete prezentace ze semináře Problematika očkování: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3206&td=19&cu=38

 
sn036 Budoucnost českého zdravotnictví dne 15.4.2015
Zde najdete prezentace ze semináře Budoucnost českého zdravotnictví: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3206&td=19&cu=36
Přednášku MUDr. Doležala Vám vzhledem k jejímu významu předkládáme přímo zde: MUDr.Dolezal_koncepce českého zdravotnictví

 
sn039 Následná intenzivní péče dne 17.4.2015

Přehled seminářů najdete na: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3205&kk=6

logo-poslanecka-snemovna-parlamentu-cr

Aktualizováno dne 17.4.2015

Smlouva o spolupráci a partnerství s Univerzitou T. Bati ve Zlíně a Egem Zlín

Dne 12. listopadu 2012 byla uzavřena smlouva o spolupráci a partnertsví mezi naší odbornou společnosti, Fakultou logistiky a krizového řízení Univerzity T. Bati ve Zlíně a společností EGO Zlín s.r.o. V rámci této vzájemné spolupráce zaměřené na vzdělávací, výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti krizové připravenosti zdravotnictví je realizován XVI. ročník konference Medicína katastrof, který se uskuteční v roce 2013 v Uherském Hradišti.

Smlouva ke stažení zde: [download id=“43″]

Podepsání dohody o partnerství s Asociací Záchranný kruh

V únoru letošního roku podepsal předseda Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví další dohodu o spolupráci, tentokrát s prezidentnou Asociace Záchranný kruh Ing. Veronikou Krajsovou. Dohoda o partnerství, jak je tento dokument nazván, byla uzavřena za účelem vzájemné spolupráce při realizaci aklivit vedoucích ke zvýšení úrovně informovanosti, vzdělanosti a připlavenosti obyvatelstva a ostatních subjektů České republiky v oblasti běžných nebezpečí, mimořádných událostí a krizových situací. Dohoda ke stažení zde:Dohoda-o-partnerstvi-SKPZaAsociaceZK.pdf

Podepsání prohlášení o vzájemné spolupráci OS ČLS JEP

V listopadu 2011 podepsali zástupci dvou odborných společností ČLS JEP dohodu o vzájemné spolupráci – za Společnost krizové připravenosti zdravotnictví předseda MUDr. Josef Štorek, PhD. a Společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů předseda doc. MUDr. Leo Klein, CSc. Společně tak chtějí deklarovat svou připravenost podporovat rozvoj odborného prostředí pro zvládání následků mimořádných událostí a krizových stavů v České republice. Dohoda ke stažení zde: Spoluprace SKPZaSVLFV.pfd