Redakční rada

Redakční rada časopisu Krizová připravenost zdravotnictví je v současnosti tvořena těmito členy:

Šéfredaktor:
MUDr. Josef Štorek, Ph.D.
tel.: 737 335 360
Email: storekj@seznam.cz

Zástupce šéfredaktora:
Ing. Pavel Častulík, CSc.
tel.: 736 674 793
Email: pcastulik@yahoo.co.uk

Tajemník (inzerce a předplatné):
Mgr. Šárka Nováková
tel.: 775 163 814
Email: novakovas@centrum.cz

Stálí pracovníci redakce:
MUDr. Jiří Mašek
tel.: 725 080 705
Email: masekji@zzskhk.cz

MUDr. Jana Prattingerová
tel.: 603 295 280
Email: jana.prattingerova@khslbc.cz

Pavel Štyndl, DiS.
tel.: 602 202 648
Email: styndlp@seznam.cz

 

Adresa redakce:
Šárka Nováková
KHS Středočeského kraje
Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
Email: redakce@skpz.cz


Redakční okruh čestných členů:

  • plk. MUDr. František Bílek, Ph.D.; – ředitel Ústředního vojenského zdravotního ústavu Praha
  • RNDr. Marek Jukl, PhD.; – prezident Českého červeného kříže
  • Prof. MUDr. Oto Masár, PhD.; – Klinika urgentní medicíny a medicíny katastrof Lékařské fakulty Univerzity Komenského Bratislava
  • Ing. Anton Tencer; – ředitel krizového managementu Ministerstva zdravotnictví SR