Časopis

Časopis Krizová připravenost zdravotnictví je pololetník (původně čtvrtletník do roku 2012 včetně) zaměřený na problematiku krizového řízení a plánování ve zdravotnictví. Vytváří nový prostor pro komunikaci mezi krizovými managery nejrůznějších organizací podílejících se na poskytování zdravotní péče (ať už nemocniční či přednemocniční) a ochraně veřejného zdraví, a to státními i soukromými subjekty. Jelikož v této oblasti podobný časopis na českém trhu zcela chyběl, pomáhá nyní tento časopis šířit a sjednocovat názory v této problematice, umožňuje vést odbornou diskusi a spolupodílet se tak na vytváření doporučených postupů.

Časopis je určen k prezentaci činností a výsledků práce krizových manažerů, především členů Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví, která časopis vydává, dále umožňuje vzájemnou výměnu získaných zkušeností a poznatků. Přestože odborná společnost je prioritně zaměřena na zdravotnictví, počítá i se spoluprácí s vysokoškolskými institucemi a složkami IZS, neboť tato spolupráce je zároveň i základním předpokladem pro komplexní řešení vzniklých krizových situací a rozvoj odborné společnosti i jejích členů.

Přináší komplexní a objektivní informace o aktuálním vývoji v krizové připravenosti, o změnách legislativní i nelegislativní povahy, ale také o připravovaných vzdělávacích akcích určených právě pro krizové managery ve zdravotnictví.

Jako mediální partner „zlínské/slovenské“ Medicíny katastrof chce mimořádnou pozornost věnovat i této konferenci a ve speciálních číslech přinášet i zajímavé prezentace jejích účastníků.

Dne 20.5.2011 bylo online časopisu Krizová připravenost zdravotnictví přiděleno ISSN číslo 1804-9303.