Bezpečnější zdravotnictví v Evropě – zpráva EP

evropský parlament logo CZVýbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin přijal dne 4. 2. 2015 návrh zprávy o bezpečnějším zdravotnictví v Evropě, jehož cílem je zlepšení bezpečnosti pacientů a boj proti antimikrobiální rezistenci. Bezpečnost pacienta neboli právo pacienta neutrpět škody nebo případné škody jako důsledek terapeutické péče, by měla být zásadní pro kvalitu zdravotnických systémů.

Důvody návrhu:
– 8 až 12 % pacientů (3 miliony osob) přijímaných do nemocnic v EU je při zdravotní péči postiženo nežádoucími příhodami, přičemž až k polovině z nich by nemuselo dojít,
– výdaje na péči spojenou s nežádoucími příhodami stojí zdravotnické systémy EU přibližně 2,7 miliard EUR ročně a představují 1.1 % všech hospitalizací v EU,
– infekce spojená se zdravotní péčí postihne v EU přibližně 4,1 milionů pacientů, přestože 20 – 30 % by podle odhadů bylo možno předejít pomocí intenzívních hygienických a kontrolních programů,
– v EU zemře každoročně odhadem 25 000 lidí na infekce způsobené rezistentními bakteriemi,
– rezistence bakterií vůči antibiotikům dosahuje v některých členských státech až 25 % nebo více,
– rezistence vůči antibiotikům se šíří rychleji než jak postupuje zavádění nových antibiotik do klinické praxe.

Navrhovaná opatření:
– investovat do trvalého vzdělávání, do monitorování výkonů ve zdravotnictví, do systémů výstrahy a preventivní přípravy s cílem vyloučit významnou část nežádoucích příhod,
– vytvořit nezávislé struktury pro podávání zpráv o nežádoucích příhodách a o jejich případných příčinách, stanovit formy odškodnění včetně kolektivního pro ty skupiny pacientů, kteří zažili nebo potvrzují podobné události v průběhu léčebné péče,
– zavedení předpisů, jejichž cílem je úprava přítomnosti produktového specialisty v místech, kde je poskytována zdravotní péče,
– řízení zdravotnických zařízení bylo svěřováno vybraným osobám na základě schopností, nikoli na základě politického směřování nebo klientelismu.

Zpráva rovněž konstatuje:
– bezpečnost pacientů není součástí vysokoškolského vzdělávání zdravotnických pracovníků ani školení v zaměstnání, ani pokračovacího vzdělávání zdravotnických odborníků,
– že je nepřijatelné, aby bezpečnost pacientů ohrožovala úsporná hospodářská opatření, která přináší škrty ve zdravotnictví a která má přímý dopad na kvalitu péče.

Návrh zprávy o bezpečnějším zdravotnictví v Evropě (ke stažení)
Zdroj: http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/envi/draft-reports.html