Bezpečnější zdravotní péče v Evropě

Evropský parlament vydal usnesení  o bezpečnější zdravotní péči v Evropě: zlepšení bezpečnosti pacientů a boj proti antimikrobiální rezistenci (2014/2207(INI)) ze dne 19. května 2015 . Návrh tohoto textu jsme Vám přinesli dne 24.2.2015 v článku „Bezpečnější zdravotnictví v Evropě – zpráva EP“ (http://www.skpz.cz/bezpecnejsi-zdravotnictvi-v-evrope-zprava-ep/#more-1780).

Některá východiska usnesení EP:

  • Podle odhadů EU každoročně zemře nejméně 25 000 lidí na infekce způsobené rezistentními bakteriemi.
  • Rezistence na antibiotika dosahuje v některých členských státech nejméně 25 %.
  • 62 % léčiv zakoupených přes internet jsou padělky nebo výrobky, které nesplňují normy.

Vybraná konstatování EP:

  • Humánní oblast v mikrobiální rezistenci vítá a podporuje výzkum nových antibiotických látek proti chorobám, které jsou mimořádně náchylné k vypěstování mikrobiální rezistence, jako jsou K. pneumoniae, E. coli, Acinetobacter, HIV, Staphylococcus aureus, tuberkulóza a malárie.  Multirezistentní tuberkulóza v některých evropských regionech tvoří až 20 % všech nových případů této nákazy.
  • Ve veterinární oblasti v souvislosti s antimikrobiální rezistencí mimo jiné vyplývá ze společné zprávy EFSA a ECDC, že bakterie, které způsobují nejčastěji nákazy z potravin, jako je salmonela a Kampylobacter, vykazují značnou rezistenci na běžné antimikrobiální látky.

Z doporučení a navrhovaných opatření prezentovaných v usnesení EP vybíráme:

  • zajistit základní školení v oblasti prevence a léčby infekcí pro všechny zdravotnické pracovníky, včetně pracovníků, kteří nejsou v přímém kontaktu s pacienty,
  • pořádání informačních kampaní a vzdělávacích zdravotnických kurzů nejen o racionálním užívání antibiotik, ale i veškerých léčiv,
  • přísný zákaz samoléčby antibiotiky a provádění mikrobiologické diagnostiky před předepsáním antibiotik (humánní medicína) včetně zákazu elektronického prodeje antimikrobiálních látek (veterinární medicína).

Bezpečnost pacienta neboli právo pacienta neutrpět škody nebo případné škody jako důsledek terapeutické péče, by měla být zásadní pro kvalitu zdravotnických systémů. Ke stažení: EP-usneseni-bezpecnejsi-zdravotnictvi-v-Evropeevropský parlament logo CZ

Zdroj: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0197&language=CS&ring=A8-2015-0142