Automatické volání 112 z osobních vozidel

Auta, která posádce v případě dopravní nehody sama přivolají pomoc, již nebudou patřit do říše sci-fi filmů. Europoslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele minulý týden drtivou většinou (30 hlasů pro, 2 se zdrželi hlasování) schválili výslednou podobu návrhu na zavedení veřejného systému tísňového volání eCall.  Systémem mají být postupně vybaveny všechny nové modely osobních automobilů po 31. březnu 2018.

Schválení návrhu dne 3.12.2014 předcházelo úspěšné uzavření dohody mezi Evropským parlamentem a členskými státy EU. Jednání z pozice zpravodajky po celou dobu vedla česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D). Všichni europoslanci budou o potvrzení zavedení eCallu hlasovat na plenárním zasedání na jaře 2015 (dohoda musí být ještě formálně schválena všemi členskými státy EU a nakonec parlament jako celek), pravděpodobně v března 2015.

„Počty úmrtí na evropských silnicích jsou bohužel stále nepřijatelně vysoké. Systém automatického volání eCall je příspěvkem k posílení bezpečnosti na silnicích, protože podstatně zkracuje dobu příjezdu záchranných složek na místo závažné nehody,“ uvedla europoslankyně Olga Sehnalová. „eCall bude bezplatnou veřejnou službou pro všechny řidiče bez ohledu na typ a pořizovací cenu vozidla. Legislativa jasně vymezuje, že se jedná výhradně o bezpečnostní zařízení, které neumožňuje zaznamenávat pohyb vozidla a jakkoliv zneužívat informace, které v případě nehody putují pouze k záchranným složkám,“ vysvětlila poslankyně Sehnalová. Systém eCall bude využívat přeshraniční infrastruktury center tísňového volání 112. Česká republika je v této souvislosti už nyní jedním z nejlépe připravených států. Naše země byla mezi prvními, kteří se podíleli na pilotním testování celého systému,“ doplnila.

Všechny nové modely osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel budou muset být vybaveny systémem eCall nejpozději do 31. března 2018. V následujících třech letech bude Evropská komise posuzovat, zda by systém eCall měl být rozšířen na další vozidla, jako jsou autobusy nebo nákladní auta, uvádí text dohody.

Poslanci posílili také ustanovení o ochraně údajů k návrhu zákona, aby předešli sledování vozidla dříve, než dojde k nehodě. Podle dohodnutého řešení, automatické volání by mělo poskytnout jen základní údaje, jako je třída vozidla, typ použitého paliva, čas nehody a přesná poloha. Snahou je také zajistit, aby údaje shromážděné Centrem tísňového volání nebo jejich servisními partnery nesměly být předány třetím stranám bez výslovného souhlasu dotyčného. Výrobci budou muset také zajistit, aby  technologie eCall umožnila úplné a trvalé vymazání shromážděných dat.

Co je to eCall?
Systém eCall v případě dopravní nehody s aktivací airbagů posádce automaticky přivolá pomoc prostřednictvím mezinárodní linky tísňového volání 112. Záchranářům současně zašle také polohu havarovaného automobilu, včetně počtu připoutaných pasažérů a směru jízdy. Odhaduje se, že eCall při plném provozu zachrání až 2 500 lidských životů v Evropě ročně a zkrátí reakční dobu sanitek až o 50 %. Na rozdíl od komerčních systémů podobného typu bude eCall fungovat bezplatně a ve všech členských státech Evropské unie. Po zavedení bezpečnostních pásů a airbagů je systém vnímán jako nová revoluce v bezpečnosti silničního provozu.

Použité zdroje:
http://www.europarl.europa.eu: článek „MEPs back deal with Council on automatic emergency call system for cars“
http://www.sehnalova.cz: článek „Méně úmrtí a raněných na silnicích: europoslanci posvětili zavedení eCallu od roku 2018“, ze dne 4.12.2014

Odkazy:
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall a o změně směrnice 2007/46/ES (COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014-0106&language=CS
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU (COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0482&language=CS