Analýza dopadu přírodních katastrof 1900-2015

KS MEKA 356_4902c926ddAnalýzu dopadů přírodních katastrof v letech 1900 až 2015 najdete na stránkách Koordinačního střediska Fakultní nemocnice Brno. Zvolit si můžete buď podle destinace nebo typu události.

Více na http://www.ksmeka.cz/analyza-dopadu-prirodnich-katastrof-1900-2015/t5174

Natural disasters 1900-2015

fn-brno-barva-pozitiv