Akce SKPZ – minulé i budoucí

Dovolujeme si Vás informovat, že přehled akcí SKPZ připravovaných na rok 2013 najdete v sekci Ke stažení (http://www.skpz.cz/ke-stazeni/). Současně zde najdete ucelenou prezentaci všech dosud uspořádaných akcí SKPZ za její dosavadní dvouleté působení.

Ve stejné sekci najdete rovněž přehled všech pravidelně se konajících akcí v ČR a na SR včetně veletrhů a výstav souvisejících s tématikou ochrany obyvatelstva a krizovým řízením. Tabulka je doplněna i o známé termíny konání těchto akcí v roce 2013, rovněž v ní najdete odkazy na příslušné webové stránky, kde nalezente aktuální informace.

 

Věříme, že Vám příspěvky na našich stránkách přinesou zajímavé a potřebné informace.
redakce