Crisis management – Bezpečnost regionů

Doporučujeme účast na 9. mezinárodní vědecké konferenci „Bezpečnost regionů“, která se koná 21. a 22. června 2016 v Brně.

Záštitu nad konferencí převzali: hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal HAŠEK, náměstek generálního ředitele HZS ČR brigádní generál Ing. Miloš SVOBODA, rektor Vysoké školy Karla Engliše, a.s. doc. JUDr. Zdeňka KOUDELKY, Ph.D.
Pořadatelé konference jsou:  Krajský úřad Jihomoravského kraje, Generální ředitelství HZS ČR a Vysoká škola Karla Engliše, a.s. (VŠKE).

Informace o konferenci jsou v přiložené pozvánce. 1 Pozvánka 2016 Brno CZ

Jihomoravský kraj VŠEK
HZS ČR znak