16.10.2011 Agengový portál MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR spustilo 1. října 2011 takzvaný Agendový portál http://ap.mzcr.cz, který bude sloužit jako jednotné místo pro kategorizované vyhledávání informací z mnoha informačních zdrojů provozovaných v rámci resortu zdravotnictví. Vytvoření a provozování tohoto portálu je prvním krokem ministerstva k implementaci eHealth v prostředí českého zdravotnictví. 
Do Agendového portálu je zapojeno celkem 82 organizaci, a to státní ústavy, centra, fakultní nemocnice, instituty, krajské hygienické stanice, zdravotní ústavy, psychiatrické léčebny, státní a ostatní léčebny.
Více viz přiložená tisková zpráva: TZ_MZ_Agendovy_portal.pdf