Pozvánka na XX. ročník konference Medicína katastrof 13. – 15.6. 2017 v Luhačovicích

Ve dnech 13. – 15. 6. 2017  proběhne již XX. ročník mezinárodní konference Medicíny katastrof, která se tradičně uskuteční ve Zlínském kraji, a to konkrétně v lázeňském městečku Luhačovice.

Přihlášení k pasivní účasti je možné do 19. 5. 2017, a to prostřednictvím registračního formuláře, kde naleznete i organizační pokyny.

Přihlášky vlastních přednášek / příspěvků v rámci konference mohou zájemci zasílat do 2. 5. 2017. Abstrakt je potřeba dodat dle vzoru do 19. 5. 2017.

Bližší informace nalezete v níže přiložených přílohách, případně na webové stránce konference.

Přílohy:

Konference: Vysoce nebezpečné nákazy – implementace Mezinárodních zdravotnických předpisů do praxe

Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráce s Klinikou infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce uspořádalo ve dnech 5. dubna a 12. dubna 2017 v prostorách Nemocnice Na Bulovce (NNB) konferenci na téma Vysoce nebezpečné nákazy – implementace Mezinárodních zdravotnických předpisů do praxe. Obsahem konference, určené pro zástupce zdravotnických záchranných služeb, hygienických stanic, krizových manažérů ve zdravotnictví a vybraných fakultních nemocnic, bylo připomenutí problematiky Vysoce nebezpečné nákazy (dále jen „VNN“) a opětovné seznámení s algoritmy jednotlivých složek, podílejících se na řešení této situace.

Po úvodním slovu ředitelky Nemocnice Na Bulovce MUDr. A. Vrbovské a náměstkyně ministra zdravotnictví ČR Mgr. E. Gottwaldové, následoval odborný program s úvodní přednáškou primářky KIPTN MUDr. H. Roháčovou, která přednesla jaké nemoci spadají pod VNN, jak se šíří, jak dochází k záchytu a následně k diagnostice. Dále stručně představila činnost resp. vybavení KIPTN v rámci řešení VNN. S další přednáškou vystoupili zástupci MZ ČR – MUDr. J. Dlouhý s přednáškou „Mezinárodní zdravotnické předpisy a jejich implementace do podmínek ČR“ a Ing. J. Hejdová, která shrnula základní legislativu k VNN a zmínila informace k aktualizaci Typového plánu Epidemie a zpracování STČ. Dále následovalo vystoupení plk. MUDr. L. Píši, ředitele VOÚ k Speciální infekční nemocnici v Těchoníně a její zapojení do systému řešení událostí s VNN.

Odborný seminář: SUCHO A POVODNĚ JAKO KRIZOVÉ SITUACE, 18. 5. 2017, Praha 9

Dovolujeme si Vás upozornit na další seminář z v rámci cyklu „Prevence katastrof – ochrana obyvatel a životního prostředí“, který pořádá Český národní výbor pro omezování následků katastrof  a Český spolek pro péči o životní prostředí ve spolupráci s Radnicí MČ Praha 9.

Seminář konající se pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a ministra životního prostředí Richarda Brabce se koná ve čtvrtek 18. 5. 2017 od 8:30 hodin v zasedací síni radnice Prahy 9, Sokolovská 324/14, Praha Vysočany

Program, formulář pro přihlášení a další informace k semináři naleznete v příloze tohoto sdělení.

 


Pozvánka a další informace

Přihláška

XVII. ročník Konference krizové připravenosti ve Sloupu v Čechách

Dovolujeme si Vás pozvat na další ročník konference krizové připravenosti ve Sloupu v Čechách. Program akce, konané ve dnech 10. až 12. dubna t.r., a přihlášku najdete níže. Těšíme se na Vás tentokrát v „předvelikonočním“ termínu s „napráskaným“ programem. Přijďte!

program Sloup 2017;přihláška Sloup 2017

 

 

 

 

Mezinárodní kongres Spolupráce IZS při MU a katastrofách – cvičení vs. realita – 1. 3. 2017 Brno

Dovolujeme si Vás upozornit na mezinárodní kongres „Spolupráce IZS při MU a katastrofách – cvičení vs. realita“, který proběhne dne 1. března 2017 v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně pořádá Koordinační středisko medicíny katastrof při Fakultní nemocnici Brno. Akce je pořádána za garance Generálního ředitelství HZS ČR.

Program kongresu a další informace k akci dohledáte na www.symma.cz/krizoverizeni. Mimořádné události a katastrofy, Cvičení IZS, Psychologické dopady a Varia“ jsou hlavními tématy tohoto ročníku.

XII. kongres Medicína katastrof – 16. 2. 2017 v Brně

Již XII. ročník kongresu Medicína katastrof pořádá Úrazová nemocnice v Brně pod záštitou Kliniky traumatologie LF MU Brno. Kongres se koná dne 16. února 2017 v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO), Brno, Vinařská 6.

Účastníci kongresu získají  v rámci celoživotního vzdělávání kredity ČLK pro lékaře (6 kreditů) a kredity POUZP pro zdravotnické pracovníky (4 kredity).

Program kongresu a další informace naleznete na webu Úrazové nemocnice v Brně – www.unbr.cz, a také v přílohách pod tímto sdělením.

Bezpečnější zdravotní péče v Evropě

Evropský parlament vydal usnesení  o bezpečnější zdravotní péči v Evropě: zlepšení bezpečnosti pacientů a boj proti antimikrobiální rezistenci (2014/2207(INI)) ze dne 19. května 2015 . Návrh tohoto textu jsme Vám přinesli dne 24.2.2015 v článku „Bezpečnější zdravotnictví v Evropě – zpráva EP“ (http://www.skpz.cz/bezpecnejsi-zdravotnictvi-v-evrope-zprava-ep/#more-1780).

Některá východiska usnesení EP:

  • Podle odhadů EU každoročně zemře nejméně 25 000 lidí na infekce způsobené rezistentními bakteriemi.
  • Rezistence na antibiotika dosahuje v některých členských státech nejméně 25 %.
  • 62 % léčiv zakoupených přes internet jsou padělky nebo výrobky, které nesplňují normy.

Vybraná konstatování EP:

  • Humánní oblast v mikrobiální rezistenci vítá a podporuje výzkum nových antibiotických látek proti chorobám, které jsou mimořádně náchylné k vypěstování mikrobiální rezistence, jako jsou K. pneumoniae, E. coli, Acinetobacter, HIV, Staphylococcus aureus, tuberkulóza a malárie.  Multirezistentní tuberkulóza v některých evropských regionech tvoří až 20 % všech nových případů této nákazy.
  • Ve veterinární oblasti v souvislosti s antimikrobiální rezistencí mimo jiné vyplývá ze společné zprávy EFSA a ECDC, že bakterie, které způsobují nejčastěji nákazy z potravin, jako je salmonela a Kampylobacter, vykazují značnou rezistenci na běžné antimikrobiální látky.

Pozvánka na říjnové konference v Praze

VII. ročník konference AWHP se koná dne 7. října 2016 od 9:30 hodin v Přednáškovém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2 (stanice metra i tramvají I. P. Pavlova).ČLS logo

program_awhp_2016_-_praha_07102016 – první informacesrkp

 

 

 

Mezinárodní konference WORLD CBRN & MEDICAL CONGRESS proběhne ve dnech 19. – 21. října 2016 v
Praze. Mezinárodní kongres k prohloubení spolupráce státních složek a civilního sektoru v otázkách zajištění ochrany před zbraněmi hromadného ničení (OPZHN). Více na www.future-forces-forum.org

CBRN-prague-oct2016future-folder-forum-logo-en_gb

Ebola v ČR – shrnutí

Epidemie Eboly odezněla, je tak nutné se ohlédnout a uplynulé období vyhodnotit z hlediska nových zkušeností a osvědčených opatřeních.

Zprávu o výsledcích vyhodnocení připravenosti a reakce České republiky na epidemii Eboly vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Ta informuje o činnostech a postupech realizovaných v zájmu eliminace rizika importu vysoce nakažlivé krvácivé horečky Ebola z doposud v globální historii lidstva nejrozsáhlejšího ohniska dané nákazy, které bylo aktivováno na území západní Afriky v roce 2014.

MZ-CR-zprava_o_pripravenosti_na_ebolu – zpráva MZ ČR ke stažení (zdroj: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zprava-o-vysledcich-vyhodnoceni-pripravenosti-a-reakce-ceske-republiky-na-epidem_12592_5.html)

Podobně je nutné vyhodnotit připravenost na všech krajských úrovních. Odborná společnost za tímto účelem dál organizuje pravidelná setkání především zástupců záchranek s minimální účastí z řad hygienické služby, neboť stále je na čem pracovat – nejen z hlediska zlepšení, zdokonalení některých postupů, ale také nastavení těch dosud chybějících řešení.

Ebola-v-cr – přehled základních dat z epidemie eboly (zdroj: vlastní, SKPZ, 2016)

Svou činnost zahájila Národní centrála proti organizovanému zločinu

ViewImageV souvislosti s množícími se teroristickými útoky v Evropě Ministerstvo vnitra urychlilo koordinaci systémové ochrany měkkých cílů, tedy míst s vysokou koncentrací osob (např. obchodní centra, kulturní a sportovní akce, kostely). Tato místa mají jedno společné: nejsou trvale chráněná a jsou snadno dostupná. „Policie splnila můj úkol a zřídila metodickou skupinu, která bude majitelům a provozovatelům měkkých cílů poskytovat nepřetržitou podporu. Chceme být metodikem, určitým supervizorem a chceme pořadatelům jasně vzkázat, že jsme tady pro ně,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec.

Ochrana měkkých cílů je součástí dlouhodobého boje proti terorismu. Ten je společně s  kyberkriminalitou, daňovou kriminalitou a zajišťováním výnosů z trestné činnosti hlavním tématem nově vzniklé Národní centrály proti organizovanému zločinu, která zahájila svoji činnost 1. 8. 2016.

 

MV – Metodika – Základy_ochrany_měkkých_cílů (ke stažení)
Systém_vyhlašování_stupňů_ohrožení_terorismem (ke stažení)

MV ČR Logo_CMYKPřevzato z webu MV ČR: http://www.mvcr.cz/clanek/start-ncoz-a-koordinace-ochrany-mekkych-cilu.aspx

Kybernetická bezpečnost – aktuality

Kyberbezpečnost EU 20160705PHT35341_originalDnem 1. července 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 205/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích. Novela mění přílohu č. 1 k vyhlášce č. 317/2014 Sb. a stanoví nový výčet určených významných informačních systémů. V této příloze Ministerstvo zdravotnictví určilo dva VIS: Národní zdravotnický informační systém (NZIS) a Ochrana veřejného zdraví.

Současně dne 6. července 2016 na půdě Evropského parlamentu schválili poslanci celoevropská pravidla ke kybernetické bezpečnosti. Nová směrnice o bezpečnosti sítí a informací v EU (NIS) stanoví povinnosti pro zabezpečení a hlášení o provozovatelích základních služeb v odvětvích, jako jsou energetika, doprava, zdravotnictví (pododvětví: zdravotnická zařízení včetně nemocnic a soukromých klinik; druh subjektu: poskytovatelé zdravotní péče ve smyslu čl. 3 písm. g) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU), bankovnictví a zásobování pitnou vodou. Členské státy EU budou muset stanovit subjekty v těchto oblastech pomocí specifických kritérií, např. zda je tato služba rozhodující pro společnost a hospodářství a zda by incident měl významné rušivé účinky na poskytování této služby.

MZ ČR: Statistická data o zdravotnickém personálu

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo komplexní data o zdravotnickém personálu, kromě počtu lékařů a dalšího zdravotnického personálu jsou k dispozici také data o vývoji mezd. Data zpracovává Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), který již dva roky provádí statistické zjišťování elektronickou formou.

„Ze statistik mimo jiné vyplývá, že počty úvazků a tedy i pracovníků v českém zdravotnictví se zvyšují. Celkem u nás pracují zaměstnanci na 212 720 přepočtených úvazků, což je zhruba o 3 000 více než v roce 2014. Lékařských úvazků v nemocnicích je přibližně o 400 více než v loňském roce, v ambulancích pak přibližně o 200. U sesterských úvazků nadále trvá zásadní úbytek v lůžkových zařízeních v řádu stovek. Naproti tomu ale významně roste počet sesterských úvazků v ambulantní péči, a to o více jak 650 meziročně.  Mezi kraji však existují značné rozdíly. MZ nyní tato data detailně studuje a připraví podrobné zprávy pro jednotlivé krajské úřady.“

Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-poprve-predstavilo-komplexni-data-o-zdravotnickem-per_12201_1.html (prezentace účastníků tiskové konference MZ ČR)

2016-06-23_Mzdy_a_platy_-_Bartůňková
logo-mzcr

Medicína katastrof SR, 2016

Připomínáme blížící se konferenci Medicína katastrof 2016, jejíž letošní ročník proběhne ve dnech 14. až 6. června na Slovensku. Jedním z témat bude stále aktuální migrace, ale také dopravní nehody nebo CBRN hrozby, třetí den je věnovaný ukázce cvičení složek IZS a zdravotnictví v zařízení pro migranty.

XIX.roč._MEKA_2016-SR – pozvánka
Odborný_program_XIX.roč._MEKA

priloha1 – registrační a ubytovací formulář

 

logo-mzsr

logo-mzcr

 

 

 

Informace pro migranty o pravidlech poskytování zdravotních služeb v ČR

Migrační vlna se stala tématem celého letošního roku, proto jsme se rozhodli aktualizovat tento původní článek o zdravotní péči migrantů v ČR a doplnit jej o další zajímavé odkazy.

Převzato z webu MZ ČR (11.4.2016):logo-mzcr

Ministerstvo zdravotnictví představilo dvojjazyčné komunikační pacientské karty, které mají napomoci snazší komunikaci mezi českými zdravotníky a jejich zahraničními pacienty. Karty jsou k dispozici v devíti jazykových mutacích a jsou tematicky rozděleny do pěti oblastí. Každá karta obsahuje soubor otázek v českém jazyce, jejich překlad do cizího jazyka a také fonetický přepis výslovnosti v tomto jazyce.

Karty jsou dostupné na: http://www.mzcr.cz/dokumenty/komunikacni-karty-pro-pacienty-cizince-a-zdravotniky_11725_1.html

Sloup pokračuje aneb konference Zdravotnictví a týden IZS

Logo SKPZZZS LK logoKonference pod organizací naší dlouholeté kolegyně Olgy Markové z nemocnice v České Lípě pokračuje v tradičním termínu i místě. Přijměte naše pozvání na konferenci s názvem „Zdravotnictví a týden IZS“ a přijeďte do Sloupu v Čechách ve dnech 11. až 15. dubna t.r.

Konferenci pro krizové manažery a nejen pro ně pořádá Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec a Společností krizové připravenosti zdravotnictví ČSL JEP.

NEMLIB logo-bigPřihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: kucerova@zzslk.cz nejpozději do 31.3.2016.

DCIM100GOPRO
Těšíme se na Vás!

Ke stažení:
Zdravotnictví a IZS konference – pozvánka s programem
prihlaska_sloup2016