Průzkum EU – Civilní ochrana EU v roce 2015

Speciální eurobarometr 433 – průzkum provedený v roce 2015 – přináší informaci o pohledu Evropanů na mechanismus „Civilní ochrany EU“. V zájmu posílení spolupráce mezi vnitrostátními orgány pro civilní ochranu v celé Evropě byl v roce 2001 vytvořen mechanismus civilní ochrany EU. Zajišťuje tak dobrou koordinovanou reakci na evropské úrovni, aby se zamezilo zdvojení úsilí o pomoc a zajistilo se pokrytí skutečných potřeb postiženého regionu.

Téměř devět z deseti dotázaných souhlasí s tím, že je zapotřebí politiky EU v oblasti civilní ochrany
(88 %) vzhledem k přeshraniční povaze mnoha katastrof a podobně (87 %), že by EU měla pomoci všem zemím postiženým katastrofami.

Ke stažení: Pruzkum ebs_433_en

 

 

 

 

 

 

 

 

Průzkumy z let: 2015, 2012 a 2009 jsou ke stažení zde: https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/eurobarometers_cs

Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020

Dne 19. dubna 2017 vláda schválila Koncepci ochrany měkkých cílů pro roky 2017 až 2020. Jde o další z řady aktivit Ministerstva vnitra v oblasti ochrany obtížně hlídaných míst a událostí s větším výskytem osob, jako jsou obchodní centra, trhy, nemocnice, školy či koncerty. Cílem koncepce je vytvořit fungující národní systém ochrany měkkých cílů, díky kterému bude možné rychle a pružně reagovat na vniklé hrozby. 

Potřeba ochrany měkkých cílů vychází jak z protiteroristického balíčku a zjištění Auditu národní bezpečnosti, tak ze skutečnosti, že teroristé stále častěji na tato místa útočí. „Chceme vytvořit takové podmínky, které umožní, že podstatná část měkkých cílů bude schopná na případnou hrozbu reagovat a útoku buďto zabránit, nebo výrazně snížit možné škody. Koncepce počítá s tím, že ochrana měkkých cílů je věcí všech subjektů, které spolu musí aktivně spolupracovat a mít nastavenou komunikační a koordinační činnost. Součástí toho je také důležité zapojení Policie ČR,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec.

Součástí koncepce jsou tyto návrhy opatření:

  • vytvoření stálého poradního sboru MV pro ochranu měkkých cílů,
  • vytvoření série vzdělávacích kurzů a materiálů k ochraně měkkých cílů pro odborníky z řad bezpečnostních složek, majitele či provozovatele měkkých cílů,
  • realizace informační kampaně zaměřené na laickou i odbornou veřejnost,
  • rozesílání varovných SMS vybraným zástupcům měkkých cílů s plánem vytvořit síť spojení tak, aby zástupci měkkých cílů v místě útoku měli přehled a informace o tom, co se v okolí děje,
  • Ministerstvo vnitra do konce června předloží vládě návrh na zřízení dotačních programů vytvořených s konkrétními ministerstvy za účelem zvýšení ochrany měkkých cílů.

Podrobné informace naleznete v přiložené koncepci.

Ministerstvo vnitra v minulosti už např. vytvořilo metodiku Základy ochrany měkkých cílů, která se zaměřuje na řešení konkrétních situací, jako je výskyt podezřelé osoby, nález podezřelého balíčku atd. Kromě toho pro zástupce měkkých cílů funguje také nonstop poradní infolinka na čísle 800 255 255

 

Převzato z webu MV ČR: http://www.mvcr.cz/clanek/vlada-schvalila-koncepci-ochrany-mekkych-cilu-pro-roky-2017-2020.aspx

Ke stažení: 
Koncepce_ochrany_měkkých_cílů_pro_2017-2020
Metodika_-_Základy_ochrany_měkkých_cílů

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podepsal memorandum o spolupráci s ČLS JEP a představil své priority i novou náměstkyni

Nastupující ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes spolu s předsedou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Štěpánem Svačinou podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci mezi MZ ČR a ČLS JEP. Dále pak ministr Vojtěch uvedl svou novou náměstkyni Alenu Šteflovou a představil své aktuální i dlouhodobé priority při řízení resortu zdravotnictví.

Předmětem spolupráce, ke které se podepsaným memorandem zavázalo MZ ČR a ČLS JEP, je především přímé zapojení odborné lékařské veřejnosti do přípravy legislativních návrhů a do exekutivních procesů, které ovlivňují postavení zdravotnických pracovníků a poskytování zdravotních služeb.

Na pozici náměstkyně ministr Adam Vojtěch představil bývalou ředitelku kanceláře WHO v ČR Alenu Šteflovou, která patří mezi přední odborníky na oblast prevence, podpory zdraví a veřejného zdravotnictví v ČR. Od roku 2014 se podílela se na formulaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, včetně souvisejících akčních plánů. 

 

Zdroj: MZ ČR, celé znění najdete na http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministr-zdravotnictvi-adam-vojtech-podepsal-memorandum-o-spolupraci-s-cls-jep-a-_14612_1.html

 

Pozvánka na konferenci ve Sloupu

Dovolujeme si Vás pozvat na další ročník tradiční konference krizových manažerů ve Sloupu v Čechách, která se tentokrát koná ve dnech 26.-27. března 2018 a nese podtitul: Zdravotnictví a krizové situace. V přiložené pozvánce najdete také témata letošního XVIII. ročníku.

Přihlašovací formulář na: www.zzslk.cz

Pozvánka Sloup

 

 

Závěry z Jubilejního XX. ročníku mezinárodní konference Medicína katastrof 13.-15.6.2017, Luhačovice

V polovině června 2017 se uskutečnil v Luhačovicích Jubilejní XX. ročník mezinárodní konference Medicína katastrof. Sborník konference a závěry z konference jsou k dohledání na webové adrese http://www.egozlin.cz/25018- a zároveň tvoří přílohu tohoto sdělení.

Již nyní můžeme očekávat další, a to XXI. ročník Medicíny katastrof, který se bude tentokrát odehrávat ve Slovenské republice.

Sborník_MEKA_2017_Luhačovice

Závěry_MEKA_2017_Luhačovice

 

Konference: Krizové řízení a řešení krizových situací – 14.-15.9.2017 Uherské Hradiště

Vážení členové SKPZ a návštěvníci webových stránek naší společnosti,

dovolte, abychom Vás upozornili na další odbornou konferenci ke krizovému řízení. Tentokrát se jedná o mezinárodní konferenci Krizové řízení a řešení krizových situací, která proběhne 14.-15.9.2017 na fakultě logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti.

Předpokládaný program, organizační pokyny a další informace ke konferenci dohledáte pod tímto odkazem: http://www.krizoverizeni-uh.cz/index.html

 

Pozvánka na XX. ročník konference Medicína katastrof 13. – 15.6. 2017 v Luhačovicích

Ve dnech 13. – 15. 6. 2017  proběhne již XX. ročník mezinárodní konference Medicíny katastrof, která se tradičně uskuteční ve Zlínském kraji, a to konkrétně v lázeňském městečku Luhačovice.

Přihlášení k pasivní účasti je možné do 19. 5. 2017, a to prostřednictvím registračního formuláře, kde naleznete i organizační pokyny.

Přihlášky vlastních přednášek / příspěvků v rámci konference mohou zájemci zasílat do 2. 5. 2017. Abstrakt je potřeba dodat dle vzoru do 19. 5. 2017.

Bližší informace nalezete v níže přiložených přílohách, případně na webové stránce konference.

Přílohy:

Konference: Vysoce nebezpečné nákazy – implementace Mezinárodních zdravotnických předpisů do praxe

Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráce s Klinikou infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce uspořádalo ve dnech 5. dubna a 12. dubna 2017 v prostorách Nemocnice Na Bulovce (NNB) konferenci na téma Vysoce nebezpečné nákazy – implementace Mezinárodních zdravotnických předpisů do praxe. Obsahem konference, určené pro zástupce zdravotnických záchranných služeb, hygienických stanic, krizových manažérů ve zdravotnictví a vybraných fakultních nemocnic, bylo připomenutí problematiky Vysoce nebezpečné nákazy (dále jen „VNN“) a opětovné seznámení s algoritmy jednotlivých složek, podílejících se na řešení této situace.

Po úvodním slovu ředitelky Nemocnice Na Bulovce MUDr. A. Vrbovské a náměstkyně ministra zdravotnictví ČR Mgr. E. Gottwaldové, následoval odborný program s úvodní přednáškou primářky KIPTN MUDr. H. Roháčovou, která přednesla jaké nemoci spadají pod VNN, jak se šíří, jak dochází k záchytu a následně k diagnostice. Dále stručně představila činnost resp. vybavení KIPTN v rámci řešení VNN. S další přednáškou vystoupili zástupci MZ ČR – MUDr. J. Dlouhý s přednáškou „Mezinárodní zdravotnické předpisy a jejich implementace do podmínek ČR“ a Ing. J. Hejdová, která shrnula základní legislativu k VNN a zmínila informace k aktualizaci Typového plánu Epidemie a zpracování STČ. Dále následovalo vystoupení plk. MUDr. L. Píši, ředitele VOÚ k Speciální infekční nemocnici v Těchoníně a její zapojení do systému řešení událostí s VNN.

Odborný seminář: SUCHO A POVODNĚ JAKO KRIZOVÉ SITUACE, 18. 5. 2017, Praha 9

Dovolujeme si Vás upozornit na další seminář z v rámci cyklu „Prevence katastrof – ochrana obyvatel a životního prostředí“, který pořádá Český národní výbor pro omezování následků katastrof  a Český spolek pro péči o životní prostředí ve spolupráci s Radnicí MČ Praha 9.

Seminář konající se pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a ministra životního prostředí Richarda Brabce se koná ve čtvrtek 18. 5. 2017 od 8:30 hodin v zasedací síni radnice Prahy 9, Sokolovská 324/14, Praha Vysočany

Program, formulář pro přihlášení a další informace k semináři naleznete v příloze tohoto sdělení.

 


Pozvánka a další informace

Přihláška

XVII. ročník Konference krizové připravenosti ve Sloupu v Čechách

Dovolujeme si Vás pozvat na další ročník konference krizové připravenosti ve Sloupu v Čechách. Program akce, konané ve dnech 10. až 12. dubna t.r., a přihlášku najdete níže. Těšíme se na Vás tentokrát v „předvelikonočním“ termínu s „napráskaným“ programem. Přijďte!

program Sloup 2017;přihláška Sloup 2017

 

 

 

 

Národní strategie eHealth – schválení

Národní strategie elektronického zdravotnictví, k níž se připomínkami vyjádřila i naše odborná společnost, byla dne 28. 11. 2016 přijata vládou ČR. Do konce března 2017 by mělo dojít k zpracování akčního plánu schválené strategie.

Schválenou Národní strategii elektronického zdravotnictví včetně usnesení o schválení dokumentu vládou ČR a přehled uplatněných připomínek SKPZ naleznete níže.

Narodni strategie elektronickeho zdravotnictvi v1.0

usnesení vlády 28-11-2016 Národní strategie e-Health

Národní strategie elektronického zdravotnictví připomínky OS 1340

Mezinárodní kongres Spolupráce IZS při MU a katastrofách – cvičení vs. realita – 1. 3. 2017 Brno

Dovolujeme si Vás upozornit na mezinárodní kongres „Spolupráce IZS při MU a katastrofách – cvičení vs. realita“, který proběhne dne 1. března 2017 v kongresových prostorách hotelu Myslivna v Brně pořádá Koordinační středisko medicíny katastrof při Fakultní nemocnici Brno. Akce je pořádána za garance Generálního ředitelství HZS ČR.

Program kongresu a další informace k akci dohledáte na www.symma.cz/krizoverizeni. Mimořádné události a katastrofy, Cvičení IZS, Psychologické dopady a Varia“ jsou hlavními tématy tohoto ročníku.

XII. kongres Medicína katastrof – 16. 2. 2017 v Brně

Již XII. ročník kongresu Medicína katastrof pořádá Úrazová nemocnice v Brně pod záštitou Kliniky traumatologie LF MU Brno. Kongres se koná dne 16. února 2017 v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO), Brno, Vinařská 6.

Účastníci kongresu získají  v rámci celoživotního vzdělávání kredity ČLK pro lékaře (6 kreditů) a kredity POUZP pro zdravotnické pracovníky (4 kredity).

Program kongresu a další informace naleznete na webu Úrazové nemocnice v Brně – www.unbr.cz, a také v přílohách pod tímto sdělením.

Medicína katastrof SR 2016 – závěry z konference

Ve dnech 14. – 16. 6. 2016 proběhl XIX. ročník mezinárodní konference Medicína katastrof na Slovensku. Se závěry této konference se můžete seznámit v přiloženém dokumentu.

Závery a odporúčania XIX. ročníka medzinárodnej konfrenecie medicína katastrof 14. – 16.6.2016

Dále bychom Vás na tomto místě rádi informovali, že již nyní probíhají přípravy na jubilejní 20. ročník konference Medicíny katastrof 2017, která je plánovaná v termínu 13. – 15.6. 2017 v Rožnově pod Radhoštěm.

Bližší informace k plánové konferenci Vám včas přineseme.

SKPZ

Bezpečnější zdravotní péče v Evropě

Evropský parlament vydal usnesení  o bezpečnější zdravotní péči v Evropě: zlepšení bezpečnosti pacientů a boj proti antimikrobiální rezistenci (2014/2207(INI)) ze dne 19. května 2015 . Návrh tohoto textu jsme Vám přinesli dne 24.2.2015 v článku „Bezpečnější zdravotnictví v Evropě – zpráva EP“ (http://www.skpz.cz/bezpecnejsi-zdravotnictvi-v-evrope-zprava-ep/#more-1780).

Některá východiska usnesení EP:

  • Podle odhadů EU každoročně zemře nejméně 25 000 lidí na infekce způsobené rezistentními bakteriemi.
  • Rezistence na antibiotika dosahuje v některých členských státech nejméně 25 %.
  • 62 % léčiv zakoupených přes internet jsou padělky nebo výrobky, které nesplňují normy.

Vybraná konstatování EP:

  • Humánní oblast v mikrobiální rezistenci vítá a podporuje výzkum nových antibiotických látek proti chorobám, které jsou mimořádně náchylné k vypěstování mikrobiální rezistence, jako jsou K. pneumoniae, E. coli, Acinetobacter, HIV, Staphylococcus aureus, tuberkulóza a malárie.  Multirezistentní tuberkulóza v některých evropských regionech tvoří až 20 % všech nových případů této nákazy.
  • Ve veterinární oblasti v souvislosti s antimikrobiální rezistencí mimo jiné vyplývá ze společné zprávy EFSA a ECDC, že bakterie, které způsobují nejčastěji nákazy z potravin, jako je salmonela a Kampylobacter, vykazují značnou rezistenci na běžné antimikrobiální látky.